David Lando
Øvrigt
Mandag 28. sep 2020

Pressemeddelelse: Professor David Lando er ny senior fellow i Kraka

Den 1. november 2020 træder professor ved CBS og tidligere formand for Finanstilsynet, David Lando, ind som ny senior fellow i Kraka, hvor han vil bidrage til at udvikle Krakas samfundsøkonomiske analyser og dermed styrke Krakas arbejde med at kvalificere den offentlige politisk-økonomiske debat.

 

I forvejen har Kraka fire andre senior fellows tilknyttet, nemlig Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Søndergaard, Peter Birch Sørensen og Michael Svarer, der nu bliver suppleret med endnu en kapacitet af højeste faglig klasse.

 

David Lando varetager opgaven som senior fellow sideløbende med sit professorat og ledelse af grundforskningscenteret FRIC på CBS’ Institut for Finansiering.

 

Peter Mogensen, direktør i Kraka:

Det er en kæmpe styrkelse af Krakas faglige profil på finans- og finansieringsfeltet. Et teknisk krævende felt, hvor David er med i den internationale top. Der er hårdt brug for at skelne mellem skidt og kanel i relation til den danske finanssektor, hvor den offentlige debat ellers ofte er præget af et fravær af viden. Vi glæder os til samarbejdet.

 

David Lando:

Jeg er en stor beundrer af Krakas uvildige og fagligt velfunderede analyser.  Kraka yder et vigtigt bidrag til, at store politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag med en objektiv beskrivelse af de afvejninger, som nødvendigvis indgår. Jeg glæder mig til at komme med ombord og bidrage til arbejdet især inden for det finansielle område. Det er et område, hvor debatten i den grad kan drage nytte af Krakas faglige analyser.