Øvrigt
Torsdag 13. aug 2020

Vil du kvalificere den økonomisk-politiske debat i Danmark med stærke, faglige analyser?

I Kraka søger vi 1-2 skarpe økonomer.

 

Tidens krav til faktuelle oplysninger og viden kan ikke overdrives! Kraka er Danmarks uafhængige tænketank, og vi arbejder for at kvalificere den økonomisk-politiske debat med indsigt.

 

Med et solidt udgangspunkt i teori og empirisk metode udfører vi derfor fagøkonomiske analyser, der er relevante for den økonomisk-politiske diskussion i Danmark.

 

Arbejdsområder og tilgang

Vores arbejde er altid fagligt uangribeligt og bidrager til at kvalificere den igangværende debat på et sagligt grundlag. I disse måneder interesserer vi os fx meget for klima, COVID-19, finanspolitik og tilbagetrækning.

 

Generelt arbejder vi bredt inden for nationaløkonomi: Fx arbejdsmarked og tilbagetrækning, finanspolitik, skat og fordeling, regulering og incitamenter, klima og miljø, produktivitet, uddannelse samt sundhed.

 

Vi udfører både registerbaserede analyser og makro­økonomiske/strukturøkonomiske analyser, enten som mindre dagsaktuelle analyser eller som større udredninger, fx i Small Great Nation-initiativet.

 

Vi giver gerne policyanbefalinger, men alene baseret på faglig indsigt – politiske holdninger eller interesser har ingen plads i vores arbejde.

 

Arbejdsform

Du får stor indflydelse på opgaverne. Du bidrager med analyseidéer, gennemfører analyser, beskriver resultaterne og anbefaler tiltag. Du får mulighed for at kommunikere vores viden i skrevne og elektroniske medier.

Samarbejde, sparring og kvalitetssikring er bæretonen i vores arbejdsform. Det gælder både med kolleger og ledelse samt med Krakas tilknyttede senior fellows, herunder de tidligere overvismænd Michael Svarer, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Peter Birch Sørensen.

 

Du samarbejder ofte med andre, og står aldrig alene med opgaverne. Vores faglige diskussioner er intense, men konstruktive. Og det er altid det bedste faglige argument, der ligger til grund for vores resultater og anbefalinger.

 

Som AC’er geares dit arbejde af vores mange fagligt meget stærke studenter, som du får medansvar for.

 

Dig og den ledige stilling

Du brænder for dit fag, for at få faglige udfordringer og for at deltage aktivt i den offentlige debat om udviklingen af det danske samfund.

 

Du er idérig, fagligt særdeles dygtig og har samarbejde som foretrukken arbejdsform.

 

Du har mod på at repræsentere Kraka i medierne. Du behøver ikke at have erfaring med dette, men du skal være parat til at lære mere om, hvordan man, både på skrift og tale, kommunikerer effektivt.

 

Du kan være helt nyuddannet eller meget erfaren. Den helt ideelle ansøger har denne gang 2-3 års erfaring. Dine ansvarsområder kommer til at afspejle dine kompetencer og erfaring.

 

Du er uddannet økonom – polit, oecon el.lign., fagligt rigtig stærk og evt. med en ph.d. og/eller med erfaring fra andre fagligt stærke økonom-miljøer. Du er af natur nysgerrig, positiv og udadvendt og har et stort ønske om fortsat faglig udvikling.

 

Som resten af Kraka lægger du vægt på og bidrager til vores gode sociale miljø – vi arbejder altid med højt humør og har mange sociale arrangementer.

 

Lønnen er efter kvalifikationer og konkurrencedygtig. Tiltrædelse efter aftale.

 

Er der et liv uden for Kraka?

Kraka er en meget familievenlig arbejdsplads med stor fleksibilitet. Mange af vores medarbejdere er småbørnsforældre og benytter vores store fleksibilitet til at få hverdagen til at hænge sammen.

 

Fleksibiliteten går begge veje. Der kan være kortere perioder med højt arbejdspres for at få en aktuel analyse færdig, ligesom mediedækning af analyser en sjælden gang kan kræve arbejde på skæve tidspunkter.

 

Ansøgningen

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos vicedirektør Jens Hauch på jeh@kraka.dk / 3140 7715, eller analysechef Jesper Kühl på jk@kraka.dk/31 17 28 47. Du kan læse mere om Kraka og vores analyser på kraka.dk.

 

Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse skal være Kraka i hænde senest d. 6. september 2020.

 

Du kan søge via Jobindex her