Per Bremer Rasmussen

Senior Fellow

Per Bremer Rasmussen var administrerende direktør for brancheorganisationen Forsikring & Pension fra 2005 til 2020. Her var fokus at skabe en hensigtsmæssig regulering af branchen samt større åbenhed og gennemsigtighed for forbrugeren.

 

Inden da arbejdede Per 25 år i Finansministeriet, Økonomiministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet som hhv. kontorchef, afdelingschef og direktør. Per har arbejdet med konsekvensberegninger og analyser af økonomisk-politiske initiativer. Eksempelvis: Finanspolitik og fokus på langsigtet holdbarhed, strukturpolitik og langsigtet vækst, Prisen ved at stå uden for EURO-samarbejdet, økonomiske konsekvenser af indvandring samt gevinster og udfordringer ved globalisering.

 

Per har også haft ansvaret for regeringens prognoser, offentliggjort i Økonomisk Oversigt, regeringens vækstredegørelser samt den samlede lovgivning og regulering af den finansielle sektor.

 

Per er cand. polit. og har derudover studeret og forsket på University of Pennsylvania og Wharton School of Finance and Commerce.

 

Tiltrådt som Senior Fellow i Kraka 1.april 2024.