Small Great Nation
Tirsdag 5. dec 2023

Danmark går glip af talent fra landkommunerne

Personer, der vokser op i landkommuner, har lavere sandsynlighed for at få de mest vellønnede job end personer, der vokser op i storbyer. Det skyldes bl.a., at personer fra yderkommuner i højere grad mere vælger lavtlønnede uddannelser, som der er flest af, hvor de bor. Det understreger vigtigheden af at sikre lige adgang til uddannelser for alle kommuner i Danmark, fx ved at styrke den kollektive trafik.

  • Opvækst i landkommuner giver lavere sandsynlighed for at ende med et af de top 20 pct. mest vellønnede jobs som 40-årig end opvækst i København.
  • Omvendt giver opvækst i en række Nordsjællandske kommuner en højere sandsynlighed for at ende med et af de 20 pct. mest vellønnede jobs.
  • Forskelle blandt kommunerne er renset for socioøkonomiske forskelle, så resultaterne skyldes fx ikke forskellige uddannelsessammensætninger blandt forældre på tværs af kommuner.
  • De fleste forskelle mellem land- og bykommuner forsvinder, når vi tager højde for personernes karrierevalg. Det indikerer, at forskellene især er drevet af, at personer fra yderkommuner i højere grad vælger uddannelser med relativt lave lønninger. 
  • Det kan bl.a. være et resultat af, at der er dårlig adgang til især lange videregående uddannelser uden for storbyerne i Danmark.

 

 

 

Analysen er omtalt i Sjællandske den 5. december 2023.