Small Great Nation
Onsdag 22. nov 2023

Dansk kønsbiasrekord: Drenge anses for mere talentfulde end piger

Danmark sætter verdensrekord, når det kommer til kønsforskel i troen på egne evner, og det er ikke en god en af slagsen. Forskning peger på, at der skal sættes ind tidligt bl.a. når børn går i dagtilbud og i grundskole, hvis der skal gøres noget ved de kønsskæve selvopfattelser.

  • Danmark sætter verdensrekord, når det kommer til kønsforskel i troen på egne evner. Hele 72 pct. af pigerne i Danmark mener, at det skyldes mangel på egne evner, når de ikke klarer sig godt i skolen - blandt drengene er det kun 43 pct., der tror det samme.

 

  • Kønsforskellen kan være et udtryk for, at mange tror, at drenge er mere talentfulde end piger. Denne kønsskæve opfattelse kan være med til at forklare, at kvinder er underrepræsenterede inden for mange prestigefyldte erhverv, hvor talent italesættes som en forudsætning for succes. Det gælder fx forskning, særligt forskning inden for området naturvidenskab og teknik, hvor kvinder kun udgør ca. 16 pct. af professorerne. 

 

  • Forskning peger på, at kønsstereotype forestillinger om talent opstår tidligt i livet. Indsatsen bør derfor også starte tidligt i livet, hvor børn går i dagtilbud og i grundskole. Det kan dels handle om at øge bevidstheden om den ubevidste forskelsbehandling mellem drenge og piger bias forældre, pædagoger, lærere; såvel som bevidstheden om hvilke typer af interaktioner, der fremmer kønsstereotype selvopfattelser hos børn.

 

  • Derudover kan kønskvoter i bl.a. talentprogrammer, direktioner og bestyrelser bidrage til at skabe rollemodeller og nedbryde fordomme, der kan medvirke til at styrke piger og kvinders selvopfattelse, når det kommer til egne evner.
     

Analysen er omtalt i Berlingske den 23. november 2023.