Small Great Nation
Lørdag 13. jan 2024

De bedste lærere forlader hurtigst folkeskolen

De dygtigste lærere bliver generelt kortest tid i folkeskolen. Det viser denne analyse, hvor det også fremgår, at der ikke er nogen sammenhæng mellem lærernes løn og præstationer, hvilket kan være en del af forklaringen på, at de bedste lærere hurtigst forlader folkeskolen.

  • Vi har beregnet lærernes evne til at løfte elevernes trivsel og faglige præstationer. Analysen viser, at de 20 pct. af lærerne, der bidrager mest til elevernes trivsel, har størst sandsynlighed for at forlade folkeskolen inden for de næste fem år.
  • En mulig årsag er, at en meget ufleksibel lønstruktur ikke giver mulighed for at honorere de dygtigste lærere.
  • Der er således ingen sammenhæng mellem læreres løn og deres bidrag til elevernes faglige præstationer og trivsel.

    Analysen er omtalt i Berlingske den 13. januar 2023.