Small Great Nation
Onsdag 31. jan 2024

Det offentlige kan godt tiltrække talenter, men halter på områder med privat konkurrence

Analysen undersøger, om den offentlige sektor er i stand til at tiltrække nyuddannede medarbejdere blandt dem med de bedste, selvom denne gruppe typisk vil kunne tjene flere penge ved at arbejde i det private.

 

  • Generelt har det offentlige ikke problemer med at tiltrække medarbejdere, der lå i top 20 pct.  af karakterfordelingen på deres gymnasieårgang.
     
  • Det gælder især for mændene, hvor de med top 20 pct. karakterer er mere tilbøjelige til at søge mod det offentlige, end de resterende 80 pct.
     
  • Ser man alene på de faggrupper, der både kan arbejde i det offentlige og det private (fx jurister og økonomer), er der således en tendens til, at personer med gode karakterer i højere grad søger mod det private, hvor lønnen er højest.  
     

Analysen er omtalt i Djøfbladet den 30. januar 2024.