Small Great Nation
Torsdag 21. dec 2023

Det største benspænd for succes på arbejdsmarkedet er at være kvinde

Piger starter livet med lavere sandsynlighed end drenge for både at nå toppen af indkomstfordelingen, og at blive ledere. Fx skal piger indhente 17 pct.-point på drenge for at have samme sandsynlighed for at ende i top 20 pct. af indkomstfordeling som 40-årig. Analysen peger på, at et opgør med kønsskæve uddannelsesvalg og negative karriere konsekvenser for kvinder ifm. barsel og børnepasning kan mindske forskellen mellem kønnene og øge kvinders mulighed for talentudfoldelse.

  • Alene det at være kvinde giver 17 pct.-point lavere sandsynlighed for at ende i top 20 pct. af indkomstfordelingen som 40-årig i forhold til at være mand, og har også lavere sandsynlighed for at blive ledere.

 

  • Efterkommere og personer med lavt uddannede forældre har også relative lave sandsynligheder for at få succes på arbejdsmarkedet.

 

  • For mange af grupperne er valg af relativt lavt lønnede uddannelser og brancher en del af årsagen til problemet.

 

  • For kvinder er det dog ikke nødvendigvis nok at vælge den rette karrierer. Kvinder møder også barrierer på arbejdsmarkedet bl.a. i forbindelse med at få børn.

 

  • Danmark går glip af talenter, når alle grupper ikke har lige muligheder for succes. Analysen viser, at et opgør med skæve normer kan afhjælpe problemet.

 

 

Analysen er omtalt i Information den 21. december 2023