Small Great Nation
Onsdag 17. maj 2023

Forkert udsagn om Krakas analyse i Weekendavisen

Weekendavisen bringer d. 17. maj et interview med integrationskonsulent Henrik Kokborg, hvor en Kraka-Deloitte-analyse citeres forkert.

I Weekendavisen d. 17. maj er integrationskonsulent Henrik Kokborg citeret for følgende:

 

Analysefirmaet Krakas rapport frigivet 9. maj er ellers en solskinshistorie om, at efterkommere nu har overhalet sammenlignelige etnisk danske elever i grundskolens præstationer. »Men det er forkert,«

siger Kokborg. »Danmarks Statistik viser tydeligt, hvor galt det faktisk står til. Kraka har lavet den graverende fejl at gøre de etniske grupper lige store. Det medfører, at de meget få, men overpræsterende vietnamesere og tamiler trækker de mange flere, men klart underpræsterende tyrkere og palæstinensere op. Nyheden er desværre falsk.«

 

Det er ikke korrekt. I den nævnte analyse anvender Kraka en statistisk metode, hvor vi undersøger udviklingen i folkeskolekarakterer opdelt på etnisk danske børn og børn, der er efterkommere af indvandrere. I analysen renser vi for effekten af socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Denne metode gør ikke de forskellige etniske grupper lige store, og det medfører således ikke, at fx vietnamesere og tamiler trækker fx tyrkere og palæstinensere op.

 

Analysen, inkl. en detaljeret beskrivelse af den anvendte metode, kan findes her: https://kraka.dk/small_great_nation/efterkommere_fra_ikke_vestlige_lande_faar_nu_bedre_karakterer_end_elever_med