Small Great Nation
Tirsdag 21. maj 2024

Fra hype til håb – hvordan kan AI generere et rigere Danmark?

Dansk økonomi går en strålende lys fremtid i møde, hvis det lykkes at indfri det tekniske automatiseringspotentiale ved AI til fulde. I dag udkommer Small Great Nation-rapporten Fra hype til håb – hvordan kan AI generere et rigere Danmark? med analyser, der viser, at AI kan bidrage markant til den fremtidige økonomiske vækst.

Er der nogen, der er klar til at implementere kunstig intelligens og høste gevinsterne, så er det danskerne. Det viser en analyse fra en Small Great Nation-rapport, der udkommer i dag. Rapporten Fra hype til håb – hvordan kan AI generere et rigere Danmark? tager udgangspunkt i vurderinger fra førende eksperter i AI og robotteknologi, og resultaterne viser et enormt potentiale: 46 pct. af danske lønmodtageres arbejdstid kan teknisk set automatiseres med nuværende teknologi. Heraf skyldes de 15 pct.-point alene den teknologiske udvikling siden 2022 inden for ikke mindst generativ AI.

 

Og det ser rigtig fornuftigt ud for Danmark i forhold til at få forløst det automatiseringspotentiale. I et parathedsindeks, der sammenligner 30 udviklede økonomier, opnår Danmark nemlig den højeste samlede score på en række indikatorer under de fire parametre: human kapital, digital infrastruktur, politik og tillid. Singapore, Norge og Finland følger efter Danmark i toppen.

 

Den stærke placering skyldes særligt en god digital infrastruktur og en effektiv offentlig sektor. Danmark ligger godt til, men er ikke i top, når det kommer til tillid. Det kan der arbejdes på, da forskning peger på, at netop tillid er afgørende for, at nye teknologier tages i brug.

 

AI kan bidrage markant til økonomien
En indfrielse af automatiseringspotentialet ved ny teknologi på 46 pct. vil forbedre dansk økonomi markant ved at forøge værdiskabelsen med mellem 42 pct. og 89 pct.

Hvis potentialet indfries over en periode på 35 år, vil det svare til en årlig økonomisk vækst på mellem 1,0 pct. og 1,8 pct. om året, alene som følge af automatisering. Det svarer til den samlede vækst fra alle kilder over de seneste 30 år, som har været på 1,2 pct. årligt i gennemsnit.