Small Great Nation
Onsdag 17. nov 2021

Fremtidens arbejdsmarked - en fest for alle?

I denne niende rapport under Small Great Nation sætter vi fokus på de strukturelle udfordringer, som det danske arbejdsmarked står overfor.

Den danske samfundsmodel har berettiget vakt international opmærksomhed for at sikre en effektiv og dynamisk økonomi samt en rimelig indkomstfordeling. Et af de forhold, der ofte fremhæves, er den danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity, som kombinerer en høj grad af fleksibilitet på arbejdsmarkedet med et udbygget sikkerhedsnet. Men vores analyser indikerer, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet kan være udfordret.

 

På kanten af arbejdsmarkedet
Den danske samfundsmodel forudsætter en høj beskæftigelsesgrad for at opretholde balancen mellem indtægter og udgifter i den offentlige sektor. Unge danskere, som ikke tager en uddannelse, er en gruppe på kanten af arbejdsmarkedet, som ofte fremhæves, fordi der her ligger et uforløst beskæftigelsespotentiale. Vores analyse viser, at gruppen af 25-årige uden uddannelse i løbet af de seneste 30-40 år er blevet væsentligt mindre, men samtidig svagere målt på beskæftigelse og indkomst. Arbejdskraftpotentialet her er sandsynligvis mindre, end mange tror.

 

I løbet af 2021 er reformer af arbejdsmarkedet igen kommet på den politiske dagsorden. Regeringen har fremlagt reformprogrammet ”Danmark kan mere I”. Flere oppositionspartier har fremlagt konkrete reformforslag, og der er nedsat en reformkommission, som skal se på mulighederne for nye reformer. I denne rapport samler vi op på en række anbefalinger fra nye og tidligere analyser i regi af Small Great Nation.

 

Barsel påvirker løn
Kvinders løn falder ift. mænds, når par får første barn. I rapporten viser vi, at forskellen er større for kvinder med kortere uddannelse og mindre for par, hvor manden tager en større andel af barslen. En stor del af lønforskellen skyldes sandsynligvis familiens valg omkring prioritering af karriere, arbejdstid og fordeling af huslige pligter. Øremærket barsel kan måske ændre på noget af det.

 

Disse og flere andre analyser kan du læse i denne rapport under de overordnede temaer:

 

  • Fleksibiliteten og omstillingsevnen i dansk økonomi
  • Kanten af arbejdsmarkedet
  • Ligestilling mellem mænd og kvinder
  • Fremtidens arbejdsmarked