Small Great Nation
Mandag 16. sep 2019

Hvordan sikrer kommunerne, at virksomhederne er tilfredse med deres tilbud og rammevilkår?

Kommunerne og virksomhederne er ofte i kontakt, når det blandt andet drejer sig om byudvikling og miljøgodkendelser, men hvordan kan kommunerne sikre virksomhedens tilfredshed af deres tilbud og rammevilkår? Det giver vi et svar på i ny analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Industri.

Analysen er omtalt i Avisen Danmark lørdag den 14. september.

 

Kommunerne er den offentlige myndighed, som virksomhederne oftest er i kontakt med. Det er fx kommunen som behandler miljøgodkendelser og står for byggesagsbehandling, det er kommunen som driver jobcentrene, det er kommunen som fastsætter dækningsafgiften, og det er kommunen som udarbejder planer for byudviklingen, herunder udstykning af arealer til erhvervsformål.

 

Kommunerne har glæde af et stærkt erhvervsliv, som skaber lokale arbejdspladser og skatteindtægter. Men hvordan sikrer kommunerne, at virksomhederne er tilfredse med kommunens tilbud og rammevilkår? Det har vi undersøgt i denne analyse, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Industri, hvor vi kombinerer Dansk Industris virksomhedsundersøgelse om lokalt erhvervsklima med registerdata for virksomhedernes og kommunernes karakteristika.

 

  • Virksomheder, som er tilfredse med erhvervsklimaet i deres kommune, er mindre tilbøjelige til at rykke teltpælene op og flytte fra kommunen end utilfredse virksomheder. Det tyder på, at tilfredsheden med det lokale erhvervsklima har betydning for, i hvilken kommune en virksomhed placerer sig
  • Flere kommunale rammevilkår ser ud til at være vigtige for virksomhedernes tilfredshed. Fx er en reduktion i grundskylden på syv promillepoint forbundet med en stigning i tilfredsheden på godt fire pct. En sænkning af dækningsafgiften er forbundet med en næsten tilsvarende stigning i tilfredsheden.
  • En stigning i det kommunale serviceniveau på fem pct. er forbundet med en stigning i tilfredsheden på 2,5 pct.
  • Der er også rammevilkår, som ikke, eller kun i begrænset omfang, er forbundet med virksomhedernes tilfredshed. En lavere kommuneskat ser umiddelbart ud til at påvirke tilfredsheden positivt, men effekten er inden for den statistiske usikkerhed. Herudover påvirker graden af konkurrenceudsættelse i kommunen stort set ikke virksomhedernes tilfredshed.
  • Der er også betydelige forskelle i virksomhedernes tilfredshed på tværs af kommuner, som vi ikke kan forklare med skat, serviceudgifter og demografi. Disse forskelle skyldes forhold, som er svære at kvantificere, som fx om kommunen har en god dialog med virksomhederne, om byrådet har fokus på at være en erhvervsvenlig kommune, og om lokalplanerne i tilstrækkelig grad tager højde for erhvervslivets interesser. Analysen viser, at disse ”blødere” forhold samlet set har stor betydning for virksomhedernes tilfredshed.

 

Nedenfor kan du downloade baggrundsnotatet til analysen og den seneste SGN-rapport, hvor analysen er beskrevet i kapitel 4.