Small Great Nation
Fredag 4. nov 2022

Invitation til konference om fremtiden for den offentlige sektor

Virtuel konference d. 28. november 2022 kl. 14:00 - 16:00

Den offentlige sektor går en usikker fremtid i møde, og velfærdsstaten - som vi kender den - har en udløbsdato. Sundhedssektoren er under stort pres – et pres, der kun er styrket oven på et par hårde coronaår. Dertil kommer en demografisk udvikling, der lægger yderligere pres på det offentlige over de næste 20 år, når andelen af ældre og unge uden for arbejdsstyrken øges.

 

Derfor undersøger vores kommende rapport de udfordringer, som den danske velfærdsstat står over for, herunder mangel på arbejdskraft og en produktivitetsvækst, der ikke kan følge med det private og dermed giver en opfattelse af forringet service. Vi ser også på mulige løsninger som effektivisering og teknologi, når vi præsenterer resultaterne af rapporten ’Velfærdsstatens juvel – offentlige ydelser eller lidelser?’ og diskuterer fremtiden for den offentlige sektor til denne virtuelle konference.

 

.

 

Ny rapport om den offentlige sektor - er den uholdbar eller fremtidssikret?

 

Til konferencen offentliggør vi resultaterne af den helt nyt Small Great Nation-rapport om den offentlige sektor. Som altid vil Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Senior Fellow i Kraka og tidligere overvismand, kyndigt tage os igennem rapportens hovedresultater, som dækker følgende temaer:

 

• Den danske velfærdsstat
• Den offentlige sektor under pres
• Det offentlige arbejdsmarked
• Offentlig effektivisering. 

 

I rapporten kigger vi bl.a. på, hvorvidt den offentlige sektor er ramt af ’omkostningssyge’, om danskerne er tilfredse med den offentlige sektor, den øgede brug af private forsikringer, skoler og andre services, samt om velfærdsstatens formål og fremtid skal gentænkes.

 

Du kan allerede få en forsmag på nogle af rapportens temaer i de offentliggjorte delanalyser:

 

• Det er blevet sværere at rekruttere og fastholde skolelærere i folkeskolen
• Sygeplejersker kan få store løngevinster ved at skifte til arbejde i det private
• Løsningen på stigende travlhed på fødegangen er ikke flere jordemødre
• Offentligt ansatte ser skeptisk på deres fremtidige arbejdsvilkår.


Diskussionen nuanceres af politikere, professorer, fagpersoner og en præsidentiel rådgiver. 

 

Idéen bag Small Great Nation er netop at facilitere en faktabaseret debat om Danmarks fremtid med afsæt i vores analyser. Derfor inviterer vi altid en bred række af talere til at nuancere debatten, så vi sammen kan nå frem til konkrete løsninger. Til at diskutere fremtidens offentlige sektor har vi bl.a. inviteret:

 

• Bjarne Corydon, direktør og chefredaktør på Børsen samt tidligere minister
• Pippa Malmgren, tidligere rådgiver for den amerikanske præsident og forfatter
• Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerske
• Torben M. Andersen, professor på Aarhus Universitet og formand for Lønstrukturkomitéen 
• ​​​​​​​Marie-Cecilie Rosenmeier, folkeskolelærer på Grøndalsvængets Skole og debattør. 
• Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Senior Fellow i Kraka, økonom og tidligere overvismand.

 

De sidste talere er endnu ikke bekræftet, men vil blive annonceret på tilmeldingssiden.

Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte, og Peter Mogensen, direktør i Kraka, er som altid værter for arrangementet.

 

Tilmeld dig her.