Small Great Nation
Lørdag 15. feb 2020

Kun et mindretal kender til verdensmålene

Verdensmålene vedtaget i 2015 af FNs medlemslade skal sikre en bæredygtig udvikling og forbedre levevilkår for verdens befolkning. I en ny analyse fra Krakas og Deloittes fælles initiativ Small Great Nation viser vi dog, at kun et mindretal af danskerne kender til verdensmålene.

Indlægget er nævnt på berlinske.dk fredag den 14. februar 2020.

 

FNs medlemslande vedtog i 2015 en række ambitiøse mål for verdens fremtid, hvor verdens lande forpligter sig til at sikre en bæredygtig udvikling og forbedre levevilkår for verdens befolkning. Målet er, at afskaffe sult og fattigdom, sikre uddannelse, velstand og innovation og samtidig modvirke miljøproblemer og klimaforandringer.

 

De 17 verdensmål følger op på FNs 2030-dagsorden for Bæredygtig Udvikling, som opfordrer til et globalt samarbejde om at løse verdensomspændende problemer som klimakrisen, fattigdom og ligestilling.  

 

Kun et mindretal af danskere har dog kendskab til FNs verdensmål. Omkring 60 procent af danskerne svarer således, at de enten slet ikke kender til verdensmålene, eller kun har et begrænset kendskab til dem. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Krakas og Deloittes fælles initiativ Small Great Nation i starten af november 2019.

 

Kendskabet til verdensmålene er også demografisk betinget. Det er især blandt de unge og højtuddannede, at flere svarer, at de har et godt kendskab til verdensmålene. Men blandt disse grupper, er kendskabet til verdensmålene stadig lavt.

 

 

Danskere ser ikke verdensmål som relevante for Danmark

I undersøgelsen har man også spurgt, om deltagerne mener, at opstillingen af verdensmålene rent faktisk gør en forskel for både Danmark og verdenssamfundet. Omkring to tredjedele af de adspurgte danskere var enige eller overvejende enige i, at opstillingen af verdensmålene gør en forskel for verdenssamfundet.

 

De adspurgte danskerne finder dog, at verdensmålene er mindre relevante for Danmark. Kun halvdelen af de adspurgte var enige eller overvejende enige i, at opstillingen af verdensmålene gør en forskel for Danmark.

 

 

Danskere prioriterer mål om klima og energi højest

Undersøgelsen fandt også, at danskerne hovedsageligt prioriterer de verdensmål højest, som omhandler klimaindsatsen og omstillingen til bæredygtig energi. Dog blev verdensmålene, der vedrører adgang til rent vand, afskaffelsen af fattigdom og sult også ofte udvalgt blandt de vigtigste.

 

 

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i kapitel 2 af Small Great Nation-rapporten fra februar 2020. 

 

Den tekniske baggrund for spørgeskemaundersøgelsen er nærmere beskrevet i vedhæftede baggrundsnotat.