Small Great Nation
Mandag 28. nov 2022

Sådan fremtidssikrer vi én af verdens bedste velfærdsstater

Velfærdsstaten, som vi kender den, står over for to store udfordringer de kommende årtier: Dels er der en stigning i plejekrævende borgere med høje forventninger til serviceniveauet, dels går produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor for langsomt. Men der er løsninger, hvis vi handler i fællesskab, viser en ny rapport fra Small Great Nation, som udkommer i dag.

Den offentlige sektor er en vigtig brik i den danske velfærdsmodel, der giver borgerne en vis grad af social og økonomisk tryghed. Den enkelte borger betaler en stor del af sin indkomst i skat, og til gengæld stilles offentlige velfærdsydelser som sundhed, børnepasning, uddannelse og omsorg til rådighed for alle.

 

Men fremtiden for velfærdsstaten, som vi kender den, er udfordret i en grad, der vil påvirke den offentlige sektor og kvaliteten af dens serviceydelser voldsomt.

 

”Selvom befolkningen faktisk langt hen ad vejen er godt tilfreds med den offentlige sektor, og tilliden til velfærdsstaten har været stigende, ser vi sorte skyer på himlen. Vores regnestykker maler et billede, der ikke er til at misforstå. Hvis vi forsøger at fortsætte, som vi plejer, bliver kvaliteten enten udhulet, eller også gør statskassen. For lønningerne er nødt til at følge med den private sektor, hvis man skal kunne skaffe den nødvendige arbejdskraft. Det er allerede rigeligt svært i dag,” udtaler direktør i Kraka Peter Mogensen.

 

Flere borgere der skal plejes - færre til arbejdet

Især to konkrete udfordringer presser velfærdsstaten fra forskellige retninger.

 

Den første udfordring for den offentlige sektor er, at Danmark er på vej ind i en længerevarende periode, hvor der vil komme flere børn og ældre. Samtidig vil antallet af personer i arbejdsstyrken falde. Det presser både de offentlige finanser og rekrutteringen af nødvendigt personale, særligt inden for sundhed, omsorg og dagtilbud.

 

Den anden udfordring er, at produktivitetsudviklingen generelt er lavere i de opgaver, som varetages af den offentlige sektor, end i den private sektor. Alligevel skal lønningerne i det offentlige følge lønningerne i det private, hvis det offentlige fortsat skal kunne rekruttere kvalificerede medarbejdere.

 

Over tid gør det de offentlige serviceydelser relativt dyrere i forhold til den private produktion, og den offentlige sektor skal derfor som udgangspunkt udgøre en stadigt større andel af økonomien, hvis omfanget af offentlige serviceydelser skal følge privatforbruget.

 

”Den velfærdsmodel, som Danmark er verdenskendt for og stolt af, skal gentænkes, før det er for sent. Hvis den offentlige sektor fortsat skal levere et højt serviceniveau til borgerne, må vi forholde os til det reelle behov for hænder og hjerner de næste årtier. Der er heldigvis løsninger at finde. Udenlandsk arbejdskraft, velovervejede prioriteringer, bedre ledelse og styrket samarbejde mellem offentligt og privat er oplagte knapper at skrue på. Derfor kaster vi i rapporten lys over både myter og kendsgerninger om løsningerne,” siger nordisk CEO i Deloitte Anders Dons.

 

Om rapporten

Formålet med undersøgelsen af den offentlige sektor er at skabe et faktabaseret grundlag for diskussionen med udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, vi som samfund står over for. Med den nye Small Great Nation-rapport appellerer Kraka og Deloitte til at sætte fart under reformerne af den offentlige sektor hurtigst muligt.