Small Great Nation
Onsdag 17. apr 2024

Stort potentiale for automatisering i dansk økonomi

De seneste års teknologiske udvikling har forøget potentialet for automatisering i dansk økonomi. På baggrund af vurderinger fra førende eksperter i AI og robotteknologi finder vi, at 46 pct. af danske lønmodtageres arbejdstid teknisk set kan automatiseres med nuværende teknologi. Heraf skyldes de 15 pct.-point alene den teknologiske udvikling siden 2022 inden for generativ AI.

  • De seneste års udvikling inden for kunstig intelligens og robotteknologi har muliggjort, at flere arbejdsopgaver end tidligere delvist kan automatiseres.

 

  • Vi har undersøgt det fremadrettede potentiale for automatisering i dansk økonomi med input fra 18 danske og internationale eksperter i kunstig intelligens og robotteknologi.

 

  • Vi finder, at 46 pct. af den danske fuldtidsbeskæftigelse teknisk set kan automatiseres. Heraf stammer de 15 pct.-point alene fra de seneste to års teknologiske udvikling herunder inden for generativ AI.

 

  • Der er stor forskel på, i hvor høj grad forskellige jobs kan automatiseres. Ca. en fjerdedel af den danske beskæftigelse er i jobs, hvor mindre end 35 pct. af arbejdstiden kan automatiseres. Kun ni pct. af beskæftigelsen er i jobs, hvor mindst 70 pct. af arbejdstiden kan automatiseres.

 

  • Vores estimater skal tolkes som det såkaldte tekniske automatiseringspotentiale. Vi har altså beregnet, hvad der teknisk set kan lade sig gøre, ikke hvad der er økonomisk rentabelt eller socialt acceptabelt.

 

  • Danmark er et af de lande i OECD, der har det laveste samlede automatiseringspotentiale. Forskellene imellem landene er dog små.

 

Analysen er omtalt i Berlingske den 19. april 2024