Analyse
Onsdag 24. jan 2018

49,7 pct. af danske husstandes samlede forbrug kan købes online. Danskernes onlineforbrug udgør dog blot 12,5 pct.

En konservativ vurdering viser, at det i Danmark på nuværende tidspunkt er muligt at købe 49,7 pct. af husstandenes samlede forbrug online. Men mulighederne for at handle online er stadigt stigende, så dette tal forventes at stige yderligere inden for de kommende år. I sammenligning med andre lande handler danskerne relativt meget på nettet – dog udgør onlinehandel stadigvæk blot 12,5 pct. af husstandenes samlede forbrug. Der er således et betydeligt potentiale for mere onlinehandel. Det kræver dog, at forbrugerne kender mulighederne og ønsker at benytte dem. Analysen er lavet på opfordring af Dansk Industri.

Analysen er omtalt i Berlingske d. 24. januar 2018.

Hovedkonklusioner

 

  • Danske husholdninger købte 12,5 pct. af deres forbrug online i 2016. Dette placerer os højt ift. de lande, som vi normalt sammenligner os med i Europa – fx køber svenskerne kun 7,0 pct. og tyskerne kun 5,5 pct. af deres forbrug online.
     

  • Selvom dansk onlinehandel ligger højt i en europæisk sammenligning, er der også i Danmark et væsentligt potentiale for, at en større del af forbruget kan købes på nettet. Således vurderes det, at det aktuelt er muligt at købe 49,7 pct. af det danske forbrug online. Det er vel at mærke, når der foretages en meget konservativ vurdering af, hvad der kan købes online.

     

  • Onlinehandelsmulighederne er i stadig stigning, og det må forventes, at det fremover vil blive muligt at købe en langt større andel af forbruget end de nuværende 49,7 pct. online.
     

  • En af forklaringerne på, at det nuværende online forbrug er så lavt, er, at blandt andet at den største forbrugspost ”Boligbenyttelse mv.” i 2016 udgjorde 32,6 pct. af det samlede forbrug, og at det skønnes at blot 1,7 pct. af forbruget inden for denne kategori kan købes online.