Regitze Wandsøe-Isaksen

Senioranalytiker

Regitze har en bred viden om arbejdsmarkedet, herunder særligt tiltag for at få marginaliserede grupper i beskæftigelse og uddannelse. Regitze har blandt andet opnået sin erfaring igennem tidligere stillinger som forskningsassistent i Rockwool Fondens Forskningsenhed og ved Center for Economic and Business Research på CBS og som undervisningsassistent på KU. Herfra har hun også stor erfaring med anvendelsen af register- og surveydata.