Analyse
Tirsdag 16. feb 2021

Coronakrisen: Forskellen mellem de fagligt stærke og svage grundskoleelever tiltager kraftigt

I denne analyse viser vi stærke indikationer på, at coronakrisen har været til særlig ugunst for de fagligt svage 9. klasseelever, der dimitterede i sommeren 2020. Vi påviser, at de gennemsnitlige årskarakterer er gået tilbage for den svageste fjerdedel af eleverne relativt til de øvrige ca. ¾ af eleverne. Og de gennemsnitlige standpunktskarakterer for de allersvageste elever er faldet på trods af et ellers generelt stigende karaktergennemsnit.

Analysen er omtalt i Berlingske den 16. februar 2021.

 

Når vi engang gør regnskabet op efter coronakrisen, er der stærke indikationer på, at de fagligt svageste elever står til et større læringstab end fagligt middelmådige og stærke elever. Det viser vores analyse, der har sammenlignet ændringen i karaktererne for forskellige elevgrupper i 9. klasse over tid.

 

For at kunne sammenligne fagligt svage, middelmådige og stærke elever på tværs af årgangene har vi delt landets grundskoleelever i 9. klasse op i 100 lige store grupper fordelt efter deres karaktergennemsnit. I første gruppe har vi således den ene procent af eleverne med de laveste standpunktskaraktergennemsnit osv. Sammenligner vi disse 100 gruppers karaktergennemsnit for årgang 2020 med årgang 2019, har næsten alle grupper forbedret karaktergennemsnittet fra 2019 til 2020. Det gælder dog ikke for de syv elevgrupper med de laveste karaktergennemsnit, hvis karaktergennemsnit er faldet, jf. Figur 1.

 

 

0,4 karakterpoint er ændringen i karaktergennemsnittet mellem de to elevgrupper i årgang 2020, der har klaret sig hhv. dårligst og bedst i forhold til året før. Det er den klart største forskel mellem to elevgrupper i de seneste fem årgange, som vi har belyst. Til sammenligning er den næststørste forskel mellem to elevgrupper blot lidt over 0,2 karakterpoint i årgang 2018.

 

Perioderne med coronalukkede skoler har altså skævvredet karaktererne mellem de fagligt svage elever relativt til fagligt stærkere elever til særlig ugunst for de svage elever. Det bør politikerne tage det med i overvejelserne, når de skal prioritere genåbning i forskellige etaper – eller iværksætte initiativer, der kan hjælpe de hårdest ramte elever med at indhente viden og færdigheder, som de er gået glip af.

 

Vi forventer, at karaktergennemsnittene for forskellige elevgrupper i årgang 2021 også vil være skævvredet. Det skyldes, at eleverne i årgang 2021 har været hjemsendt i både forrige og indeværende skoleår, og at de ældste elever i årgang 2021 her op mod foråret stadig undervises hjemmefra. På samme måde er det sandsynligt, at resultaterne af vores analyse kan overføres til at gælde for grundskolens øvrige klassetrin.

 

Selvom mange elevgrupper i årgang 2020 har opnået højere karakterer end i årgang 2019, kan disse elevgrupper stadig have oplevet et læringstab. Det skyldes, at karaktererne i 2020 tildeles ud fra et andet grundlag end i 2019.