Analyse
Torsdag 14. sep 2023

Der kan mangle over 100 mia. kr. årligt i 2050, hvis forventninger til bedre velfærd skal opfyldes

Udviklingen i det offentlige forbrug er afgørende for holdbarheden af de offentlige finanser og for den oplevede offentlige service. Denne analyse giver et bud på fremtidens efterspørgsel på de ydelser, der i dag er offentlige.

  • I dette notat beskriver vi et mål for efterspørgslen på ydelser, der i dag leveres af det offentlige, hvis borgerne forventer, at fremgangen i disse ydelser skal følge fremgangen i private forbrugsmuligheder. Vi kalder dette for det forventningsjusterede træk i det offentlige forbrug.

 

  • Historisk har det offentlige forbrug omtrentligt fulgt det forventningsjusterede træk.

 

  • I Finansministeriets fremskrivning af de offentlige finanser er der sandsynligvis ikke afsat midler nok til at håndtere det forventningsjusterede træk fremadrettet.

 

  • Opgørelsen af det forventningsjusterede træk er behæftet med flere væsentlige usikkerheder, men i analysens centrale scenario mangler der årligt 104 mia. kr. i 2050 for at møde det forventningsjusterede træk.

 

Analysen er omtalt i en kronik i Jyllands-Posten den 14. september 2023.