Analyse
Fredag 17. maj 2024

Fortsat mervækst på specialområdet vil begrænse råderummet i beskedent omfang

Ekspertkommissionen med Torben Tranæs i spidsen, der skulle kulegrave det specialiserede socialområde, kom i april 2024 med deres endelige rapport. Området har haft et udvidet fokus pga. den høje vækst i udgifterne, som ikke kan forklares med eksplicitte politiske beslutninger om et højere serviceniveau. Denne analyse viser, at det vil have beskeden betydning for råderummet i 2030, hvis området fortsætter sin høje vækst.

  • Udgifterne til det specialiserede socialområde er vokset 1,6 pct. om året fra 2012 til 2023. Det er 1 pct. point mere end væksten i det samlede offentlige forbrug.

 

  • Denne analyse viser, at hvis den historiske vækst på området fortsætter frem til 2030, så vil det lægge beslag på 2 mia. af råderummet mere, end hvis området fulgte den realvækst, der planlægges med for det samlede offentlige forbrug. Dette kommer oveni den mervækst, der har været fra 2012 til 2023.

 

  • Beløbet viser, at en fortsat mervækst begrænser råderummet til øvrige velfærdstiltag. Det viser dog også, at der trods alt er tale om en beskeden størrelse ift. det samlede finanspolitiske råderum, som målt ift. 2023 er på over 70 mia. kr.

 

  • Når udgiftsvæksten er større end hvad den demografiske udvikling tilsiger, bør det som udgangspunkt kunne forbindes til konkrete politiske beslutninger. I det lys bør ekspertkommissionens anbefalinger granskes nøje, da politiske valg bør være styrende for serviceniveauet, også på det specialiserede socialområde.  

 

Analysen er omtalt i Altinget den 17. maj 2024.