Analyse
Mandag 8. mar 2021

Ligestilling: Kvinder er stærkt underrepræsenterede i dansk kommunalpolitik

Danske kvinder har langt mindre indflydelse på kommunalpolitik, end mænd har. Og der er stor forskel på det ulige forhold på tværs af Danmark. Fx er andelen af valgte kvindelige kommunalpolitikere 43,9 pct. i københavnske kommuner mod 27,6 pct. i nordjyske kommuner. I fem kommuner er under 20 pct. af de valgte kommunalpolitikere kvinder, mens kun én kommune har en større andel valgte kvinder end mænd.

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i dansk kommunalpolitik. I dag er 32,9 pct. af de valgte politikere i landets kommunalbestyrelser og byråd kvinder. Det svarer til, at knap en ud af tre valgte kommunalpolitikere i dag er kvinder. Dette er en mindre andel valgte kvinder i kommunalpolitik end både Island, Norge, Sverige og Finland, jf. Figur 1.

 

 

Der er stor forskel på, hvordan kvinder er repræsenteret i kommunalbestyrelserne på tværs af Danmark. Fx er der 43,9 pct. kvinder i kommunalbestyrelserne i byen København mod 27,6 pct. i nordjyske kommuner.

 

Derudover er der en generel tendens til en større andel kvinder i kommunalbestyrelserne på Sjælland og i kommunerne i og omkring København, mens kvinder i mindre grad er repræsenteret i jyske kommuner. Fx ligger fire af de fem kommuner med størst kvinderepræsentation i hovedstadsområdet, mens tre af de fem kommuner med lavest kvinderepræsentation ligger i Nordjylland. Desuden ses en tendens til større repræsentation af kvinder i områder med højere befolkningstæthed.

 

En del af variationen mellem de forskellige kommuner kan bl.a. skyldes, at partier på højrefløjen opstiller få kvindelige kandidater i kommunerne uden for de store byer, hvor disse partier får valgt en stor del af sine kandidater ind i kommunalbestyrelserne.

 

I hvor høj grad kvinder er repræsenteret i kommunalpolitik er en af FN’s indikatorer på, hvordan Danmark klarer sig ift. at opfylde verdensmål nummer 5 vedr. ligestilling mellem kønnene. Denne analyse viser, at man godt kan sætte spørgsmål ved, om Danmark opfylder dette mål tilstrækkeligt.

 

Analysen er omtalt i Information den 8. marts 2021.