Analyse
Mandag 12. mar 2018

Stor forskel i pendlingsafstand på tværs af køn, alder og kommuner

Pendling sikrer mobilitet på arbejdsmarkedet – men der er stor forskel i, hvor langt man pendler. Fx pendler mænd længere end kvinder og i nogle områder af landet pendler medarbejderne i snit væsentligt længere end i andre.

Analysen er nævnt på www.stiften.dk d. 12. marts 2018.

Hovedkonlusioner

 

  • Mænd pendler i dag 43 pct. længere end kvinder – hvilket er et fald siden 2008, hvor mænd pendlede 49 pct. længere end kvinder.
     
  • Alle aldersgrupper på 18 år eller derover pendler i dag overordnet set lige langt – omkring 40-45 km samlet til og fra arbejde. De 16-17-årige pendler derimod kun omkring en tredjedel af dette - og gabet mellem de helt unges pendling og personer på 18 år, eller derover, er blevet større over tid.
     
  • Der er ligeledes stor spredning i pendlingsafstanden på tværs af kommuner. I de 10 kommuner, hvor man pendler længst, pendler man således godt 23 km længere, end i de 10 kommuner, hvor man pendler kortest.
     
  • Pendlingsafstanden er opgjort i forhold til arbejdssted og opgørelsen viser således, hvor i landet virksomheder mv. henter medarbejdere over de længste afstande. På Sjælland er det arbejdspladser i Høje-Taastrup, Allerød og Ballerup, hvor medarbejderne i snit transporterer sig længst og har hhv. 62, 59 og 56 km til og fra arbejde. I Jylland er det arbejdspladser i Ikast-Brande, Billund og Esbjerg, hvor medarbejderne i snit transporterer sig længst med hhv. 56, 55 og 53 km for at komme til og fra arbejde.