Analyse
Mandag 11. feb 2019

Tid på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesomfang gennem livet for 60-årige

I denne analyse opgøres arbejdsmarkedstilknytningen for 60-årige danskere ved to forskellige mål: Antallet af år i beskæftigelse samt antal år siden afslutning af højeste fuldførte uddannelse. Formålet er at vurdere objektive kriterier for af Socialdemokraternes udspil om differentieret tilbagetrækningsalder baseret på antal år på arbejdsmarkedet.

Analysen er bragt i Berlingske d. 10. februar 2019.

 

  • Socialdemokratiets udspil er upræcist omkring objektive kriterier for tidlig folkepension. Som tilnærmede mål for arbejdsmarkedstilknytning ser vi i denne analyse på beskæftigelse over livsforløbet og antal år siden uddannelse. Samtidig påpeges det, at det kan være vanskeligt at indarbejde fx ledighedsperioder, barsel mv. i en historisk opgørelse af arbejdsmarkedstilknytning.

 

  • 60-årige med korte- og mellemlange videregående uddannelser har sammen med personer med erhvervsfaglige uddannelser været længst tid i beskæftigelse, godt 30 år. 60- årige med højest grundskole har været i beskæftigelse i godt 25 år.

 

  • Fordelt på mere detaljerede uddannelser har finansuddannede, KVU’ere inden for politi og forsvar samt elektronik og procesoperatører været længst tid i beskæftigelse, i alt 37 år. I bunden af listen findes 60-årige uden uddannelse, LVU’ere inden for sundhedsvidenskab (u.n.a.) samt KVU’ere inden for kommunikation og formidling.

 

  • 60-årige mænd har været i beskæftigelse i godt 11⁄2 år længere end de jævnaldrende kvinder, hvilket ikke alene kan forklares af kvinders barselsorlov. En tilbagetrækningsalder bestemt af antal år i beskæftigelse og på barsel vil derfor sandsynligvis betyde, at mændene kan trække sig tilbage tidligere end kvinderne.

 

  • 60-årige, hvis højeste fuldførte uddannelse er grundskole, har ikke overraskende haft længst tid efter fuldført uddannelse, i alt godt 43 år. LVU’ere og bachelorer har kortest tid siden afslutningen af deres uddannelse. Der er dog ingen garanti for, at personer har været erhvervsaktive siden fuldført uddannelse.