Analyse
Small Great Nation
Onsdag 2. dec 2020

Nye coronaanbefalinger: Stor forskel i potentialet for hjemmearbejde i københavnske kommuner

Regeringen har netop vedtaget nye coronatiltag gældende for kommunerne i Hovedstadsområdet. Her opfordres bl.a. til mere hjemmearbejde. Effekten på smittetrykket af at arbejde mere hjemmefra må dog variere meget mellem hovedstadskommunerne. Fx kan lønmodtager bosat i Gentofte Kommune arbejde mere end dobbelt så meget hjemmefra som lønmodtagerne i Ishøj Kommune. Derudover ser vi, at der blandt unge lønmodtagere er et relativt lille potentiale for hjemmearbejde.

Analysen er nævnt i Politiken den 2. december 2020.

 

Regeringen meddeler tirsdag d. 1/12 2020, at den intensiverer coronaindsatsen i 17 kommuner1 i Hovedstadsområdet med virkning fra mandag d. 7/12 2020. Regeringen er i den forbindelse kommet med en række krav og anbefalinger – heriblandt en opfordring til at udføre mest muligt arbejde hjemmefra.2

 

I Kraka-Deloitte samarbejdet Small Great Nation har vi undersøgt hjemmearbejdspotentialet for danske lønmodtagere.3 Vi finder, at potentialet for hjemmearbejde varierer meget på tværs af de københavnske kommuner. Potentialet for hjemmearbejde er fx lidt over dobbelt så stort for lønmodtagere bosat i Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune end for lønmodtagerne bosat i Ishøj Kommune, jf. Figur 1. Potentialet for hjemmearbejde er opgjort i 2018, da det er det seneste år, hvor vi har information om lønmodtagerne.

 

 

Potentialet for hjemmearbejde afspejler, hvor meget af arbejdstiden der potentielt kan udføres hjemmefra inden for de jobfunktioner, borgerne i de 17 kommuner har. Er potentialet for hjemmearbejde i en jobfunktion fx 80 pct., betyder det, at lønmodtagere i denne jobfunktion i gennemsnit potentielt kan arbejde hjemme 80 pct. af tiden.4

 

Regeringens opfordring til mere hjemmearbejde kan altså have forskellig effekt på begrænsningen af coronasmitte i de 17 københavnske kommuner. Og smittetrykket kan potentielt være højere i nogle københavnske kommuner alene pga. forskelle i, hvor meget arbejde der potentielt kan udføres hjemmefra.

 

Unge kan i lav grad arbejde hjemmefra

Regeringens nye tiltag er i høj grad rettet mod unge mellem 15-25 år bosat i Hovedstadsområdet. Fx opfordres alle disse unge til at lade sig teste. Opfordringen om mere hjemmearbejde kan dog have en mindre effekt på netop disse unge.

 

Potentialet for hjemmearbejde er nemlig kun knap halvt så stort blandt lønmodtagere mellem 18- 24 år som for ældre grupper af lønmodtagere, jf. Figur 2. Det kan skyldes, at 18-24-årige ofte varetager servicejobs, der er svære at udføre hjemmefra. En del af de 18-24-årige vil være under uddannelse, hvorfor lønmodtagergruppen her ikke udgør en helt så stor andel af alle 18-24-årige, som det vil gøre sig gældende for de ældre aldersgrupper.