Debatindlæg
Fredag 25. aug 2023

Novos succes har ikke gjort dansk økonomi syg

Novos succes er så stor, at selv moderate forskelle på succes og fiasko slår direkte ud i nøgletallene for dansk økonomi - ligesom Nokia engang gjorde i Finland.

Novo Nordisk kunne for nogle uger siden under stor opmærksomhed præsentere flotte resultater fra en analyse af semaglutid, det aktive stof i deres nyeste diabetes og vægttabsmedicin. Nyheden fik aktiekursen til at stige 17 pct. på én dag, og bringe den i forvejen svulmende værdi af Novo så højt op, at det nu er blandt verdens 20 mest værdifulde selskaber, og det næstmest værdifulde i Europa.

 

Novos succes og størrelse har fået flere til at rynke panden og spørge, om Danmark nu risikerer at lide samme skæbne som Finland, hvis økonomi gennem nullerne var stærkt domineret af Nokias voldsomme succes, der endte brat, da introduktionen af smartphones trak tæppet væk under Nokia. Frygten er at Novos kerneforretning, diabetes og fedme, også bliver disruptet, og Novo som følge deraf bliver minimeret eller udraderet, og at det udløser en økonomisk krise i hele landet.

 

Forbindelsen mellem Nokias nedtur og den finske økonomiske krise efter 2007 er nok blevet lidt overdrevet, og skal ses i lyset af finanskrisen, men bruges som et alternativt billede af "Hollandsk syge", hvor en stærk sektor skævvrider økonomien og efterlader den sårbar, hvis den dominerende sektor rammes. Historisk har det typisk ramt vækstøkonomier med kostbare naturressourcer.

 

Der er heldigvis ikke tegn på at diagnosen gælder dansk økonomi. 9 ud af 10 industrijob er udenfor medicinalbranchen, og vores handelsbalanceoverskud, selv korrigeret for bidraget fra medicinalindustrien, indikerer, at danske virksomheder fortsat kan konkurrere med udlandet. Medicinalbranchen har ikke fortrængt alle andre og sendt lønvæksten afsted i uhåndterbar galop, som ellers er et vigtigt symptom på sygen.

 

Heller ikke oppustning af valutakursen er en fare pga. det danske fastkursregime.Danske virksomheders indtægter i udlandet, hvoraf Novo udgør en betydelig andel, er dog så store, at Nationalbanken har været nødt til at holde rentestigningerne lavere end for eurozonen. Det giver billigere lån, men kan forsinke opbremsningen af inflationen og måske af den kanal lægge lidt pres på lønnen senere.

 

Modsat naturressourcer kan man ikke "løbe tør" for medicin, og medicinalindustrien er næppe på vej væk. En virksomheds produkter kan blive udkonkurreret, men selv hvis Novo skulle ramme modvind, kan andre medicinalvirksomheder få glæde af Danmarks styrkeposition på området med infrastruktur og en arbejdsstyrke med højt specialiserede kompetencer.

 

Novos størrelse og succes slår ud i de økonomiske nøgletal. Når det kommer til vækst, produktivitet og betalingsbalance er tallene oppustet af den og andre succesfulde medicinalvirksomheder, og uden dem er udviklingen mere moderat. Danmark står lige nu godt rustet, selv hvis Novo skulle få et tilbageslag, men det er vigtigt ikke at lade sig forblænde af gode tal, og ignorere politiske tiltag til at fremtidssikre dansk økonomi.

 

Novos succes er en styrke for Danmark, ikke et problem, og så længe politikerne gør deres, er det blot om at nyde de økonomiske gevinster succesen giver.

 

Debatindlægget er bragt i Finans.dk den 28. august 2023.