Debatindlæg
Mandag 21. mar 2022

Støtteordning kan forlænge afhængighed af russisk gas

Danmark skal være uafhængig af russisk gas – hellere i dag end i morgen. Indtil videre flyder gassen stadig til Danmark og resten af EU fra Putins Rusland. Og det kræver resolut politisk handling at komme hurtigt ud af det gasforbrug, vi desværre er afhængige af.

 

En frigørelse vil være en gevinst for både klima og forsyningssikkerhed. Desværre kan den eksisterende støtteordning til at udskifte gasfyr med et vedvarende alternativ risikere at forsinke omstillingen i stedet for at sætte fart på den.

 

Et bredt flertal i Folketinget har afsat penge til den såkaldte bygningspulje. Puljen giver støtte til private energirenoveringer, blandt andet isolering af ydervægge og udskiftning af gas- og oliefyr med varmepumper. Den seneste portion af puljen blev frigivet onsdag 16. marts. 48 timer senere var der under en tredjedel af puljen tilbage. Et godt gæt er derfor, at puljen inden længe er støvsuget for penge. Det betyder, at mange husstande, som gerne ville udskifte deres gasfyr med støtte nu, må vente til næste portion af puljen frigives en gang i efteråret.

 

Danmark går glip af betydelig besparelse på gas
Det er en skam. For konsekvensen er, at der sandsynligvis er en del husstande, der udskyder beslutningen om at investere i en ny varmepumpe i håb om, at de kan få støtte næste gang, bygningspuljen åbner.

Dermed bliver udskiftningen af private gasfyr til bæredygtige alternativer forsinket. Og det er altså en betydelig besparelse på gas, som Danmark går glip af: Omkring en fjerdedel af Danmarks naturgasforbrug bruges nemlig i de cirka 380.000 gasfyr, der opvarmer huse og etageejendomme i fyringssæsonen.

 

Hvis man gerne vil undgå, at bygningspuljens indretning forsinker omstillingen, er der to måder at gøre det på. Enten kan man reducere det beløb, den enkelte husstand kan få i tilskud. Eller man kan tilføre flere penge til puljen, der kan frigives snarest.

 

Det kan ske ved at fremrykke søgefristen for puljens midler eller ved at øge den samlede puljestørrelse. Samtidig kan man øremærke pengene til udskiftning af gasfyr.

 

Tilskyndelse til at øge kapacitet

Selvom det ikke er realistisk at udskifte i omegnen af 380.000 private gasfyr inden næste fyringssæson, er det muligt et godt stykke af vejen. Varmepumpeindustrien i Danmark mener, at det er realistisk at installere 50.000 nye varmepumper på et år med den nuværende produktionskapacitet og allerede uddannede varmepumpeinstallatører.

 

Men hvis industrien får et signal om, at der er sat turbo på efterspørgslen, kan det rykke ved kapacitetsbegrænsningerne. Flere får lyst til at blive varmepumpeinstallatører, og producenter af varmepumper udvider produktionen. 

 

De nuværende høje gaspriser giver i sig selv en stærk tilskyndelse til at udskifte gasfyr med varmepumper for de berørte husstande. Men det giver stadig god mening at støtte omstillingen gennem bygningspuljen. For det første er det ikke sikkert, at de høje gaspriser varer ved, og en del husstande kan derfor vælge at se tiden an, inden de beslutter sig for at skifte.

 

Her kan støtte til udskiftningen være med til at tippe regnestykket i varmepumpens favør. For det andet er der husstande med gasfyr, der ikke har råd til at foretage en større investering i at udskifte gasfyret og installere en varmepumpe i stedet. I de tilfælde kan støtte fra bygningspuljen være netop det, der afgør økonomien og dermed beslutningen om skifte til et bæredygtigt alternativ.

 

Bygningspuljen er designet til at anspore danskerne til at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i Danmark. Den omstilling er vigtig for, at Danmark når sin klimamålsætning om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 procent i 2030, sammenlignet med 1990.

 

Flere penge i omstilling er en god ide

Med Ruslands invasion af Ukraine er omstillingen væk fra fossile brændsler – og særligt fra gas – ikke længere kun vigtig for klimaet, men også for Danmarks forsyningssikkerhed. Derfor kan man godt forsvare at afsætte flere penge til omstillingen i en årrække. Selvom det finanspolitiske råderum frem til 2030 er opbrugt, kan midlertidige udgifter godt finansieres på statens budget.

 

Der findes ikke én magic bullet, når det kommer til udfasning af russisk gas. Politikerne bliver nødt til at tage flere forskellige værktøjer i brug. Energieffektiviseringer, elektrificering af industriprocesser, udbygning af fjernvarme og omlægning af eksisterende, gasbaseret fjernvarme er alle vigtige elementer.

 

Udskiftning af private gasfyr er en central del af puslespillet. Den nuværende indretning af bygningspuljen kan desværre risikere at forsinke udskiftningen. Det er derfor nødvendigt at justere puljen, så den kan bidrage til at gøre Danmark uafhængig af russisk gas i stedet for at være en forhindring.

 

Indlægget er bragt i Altinget den 21. marts 2022.

Emner