Debatindlæg
Small Great Nation
Tirsdag 12. dec 2023

Slip Danmarks talentreserve fri – skab en inkluderende talentstrategi for vores land

Et rigere Danmark kræver, at vi arbejder mere, eller at vi udnytter ressourcerne bedre. Vores vigtigste resource er vores befolkning

Regeringen vil have danskerne til at arbejde mere – eller i hvert fald ikke mindre. Mere arbejde giver mere økonomisk velstand, men er danskerne overhovedet interesserede i at arbejde mere?

 

En alternativ måde at løfte velstanden på, uden at gå på kompromis med danskernes fritid, er at udnytte talentmassen i befolkningen og teknologien bedre. Det har potentiale til at øge produktiviteten i samfundet uden at øge arbejdstiden.

 

Udnyttelse af samfundets talentmasse er dog ikke den nemmeste udfordring at gribe om. På samfundsplan er det for snævert kun at tænke på talent som stjernefodboldspillere eller de få egnede. Ikke alle skal være direktører, men heldigvis har alle et potentiale. Desværre er det ikke alle, der i dag har mulighed for at forløse det.

 

Historisk har Danmark haft god succes med at fremelske talenter, bl.a. ved at øge mulighederne for talentudfoldelse på tværs af køn, herkomst og socialbaggrund. Men desværre har Danmark ingen overordnet strategi for talentudnyttelse. Der er stadig meget uforløst potentiale i befolkningen, og gevinsterne ved at forløse dette potentiale kan være store.

 

Under forandring

I vores fælles projekt, Small Great Nation, har vi set på fire centrale tendenser, som vi mener vil være afgørende at fokusere på, for at kunne udnytte, tiltrække og fastholdelse talent i fremtiden:

  1. Hurtig teknologisk udvikling
  2. Øget mangfoldighed på arbejdsmarkedet.
  3. Flere ældre på arbejdsmarkedet.
  4. Stigende international konkurrence om talenter.

 

Den teknologiske udvikling accelerer, og fremmarchen af bl.a. AI stiller krav til nye kompetencer på tværs af sektorer. Det er derfor afgørende, at samfundets evne til at omfavne nye teknologier styrkes.

 

I dag er AI det nye, men ingen ved, hvad fremtiden byder på. Allerede i folkeskolen skal fremtidens talenter derfor have de rette værktøjer til at kunne begå sig i et samfund med turbo på den digitale omstilling. F.eks. bliver evnen til at omstille sig, lære nyt og arbejde i hold kun vigtigere.

 

Ikke kun teknologien, men også sammensætningen på arbejdsmarkedet, ændrer sig i disse dage – og det forventer vi fortsætter. Det er ikke en dårlig ting, for det rummer et enormt potentiale. Forskning tyder på, at virksomheder, der har teams med en særligt mangfoldig uddannelsesmæssig baggrund, kan opnå bedre resultater.

 

Som land skal vi forstå vigtigheden af diversitet og inklusion – lige fra Christiansborg til os som borgere og virksomheder.

 

Virksomhedsledere bør fokusere på, hvordan de udvikler deres kultur og sammensætter teams for at høste maksimale fordele fra mangfoldigheden i verden, samfundet og på arbejdspladserne. Potentialet er enormt.

 

Sammensætningen ændrer sig også af, at der vil være flere ældre på arbejdsmarkedet. Når ældre i dag oplever fordomme og begrænsninger på arbejdsmarkedet, går samfundet glip af en vigtig og voksende ressource, givet vores stigende levealder.

 

Derfor er det også et skridt i den rigtige retning, at regeringen netop har oprettet et nyt videnscenter for seniorer. Forskningen viser allerede, at ældre medarbejdere ift. yngre, i højere grad trives med at arbejde selvstændigt og drives mere af indre motivation end løn og karriere.

 

Talentudvikling

Et fornyet fokus på talentudvikling er nødvendigt, men det er ikke tilstrækkeligt kun at se indenfor landets grænser. International talent og arbejdskraft har en stadig stigende betydning for dansk økonomi.

 

I de kommende år vil konkurrencen om arbejdskraft globalt, og i særdeleshed indenfor Europas grænser, intensiveres, i takt med at store generationer på tværs af Europa går på pension. Dette øger betydningen af at kunne tiltrække talent udenfor Europas grænser.

 

Her vil en løftestang være at sænke beløbsgrænsen i den såkaldte forskerskatteordning, som er effektiv ift. at tiltrække højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Vi har tidligere beregnet, at hvis Danmark kan fortsætte med at tiltrække international arbejdskraft i samme takt som hidtil, vil det øge arbejdsstyrken med op mod 150.000 personer i 2030. Danmark har en betydelig tiltrækningskraft givet vores samfundsmodeller. Det skal brandes og udnyttes.

 

Hvis samfundet kan imødegå disse tendenser, vil Danmark være langt med at fremtidssikre Danmarks økonomiske vækst og velstand. Det sker dog ikke af sig selv. Der er brug for, at både politikere og erhvervsledere allerede nu overvejer, hvordan vi som samfund skaber endnu bedre rammer for talentudfoldelse.

 

Lige nu har Danmark ikke styr på sin talentstrategi. Derfor ser vi frem til at komme med vores bud i det nye år.