Øvrigt
Mandag 22. jun 2020

Pressemeddelelse: Alliancen for en CO2-afgift

Kraka har indgået en alliance med Danmarks Naturfredningsforening, Cepos, Concito og SMVdanmark , hvor vi arbejder for at nå 70 pct. målsætningen billigst muligt.

Det kan kun ske ved at lade afgifter på drivhusgasser være det bærende element i en klimaaftale. Læs mere i alliancens åbne brev til regeringen her.

 

Vicedirektør Jens Hauch udtaler:

 

CO2-afgiften er klart den billigste måde for samfund og virksomheder at reducere udledning af CO2. Det kan gøres med særligt hensyn til de mest forbrugende, og fjernelsen af øvrige afgifter, samtidig med indførelsen af CO2-afgiften, giver en beskeden nettobelastning. Fordelingsmæssig på rig som fattig er afgiften ligeså retfærdig. Så for at sige det kort: Economics works!

 

Kraka og Deloitte har i projektet Small Great Nation tidligere udarbejdet og gennemregnet et konkret og implementerbart system for afgifter, der løser en række problemer:

 

  • Udgifterne til den grønne omstilling minimeres, hvilket vil gøre den grønne omstilling til en samfundsøkonomisk meget overkommelig opgave.
  • Erhvervslivet belastes vha. bundfradrag minimalt, hvorved også lækageproblemet i vidt omfang undgås.
  • Ved en samtidig kraftig reduktion i energiafgifterne, der er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssige, vil reformen ikke vende den tunge ende nedad - nærmest tværtimod.
  • Situationen omkring Covid-19 giver ikke anledning til en afgørende anderledes implementeringsstrategi, om end man formentlig først skal introducere afgifterne fra omkring 2022.

 

Krakas rapporter og debatindlæg kan læses her:

 

En klimareform, der sikrer de magiske 70 pct.

Pressemeddelelse: Klimaministeren snubler i fravalget af CO2-afgifter

Den bil­lig­ste vej mod Dan­marks kli­ma­mål er ind­førs­len af en CO2-af­gift, Dan Jør­gen­sen

CO2-afgifter er et effektivt instrument til regulering af drivhusgasser og er anvendt i mange lande

 

Der er indgået en politisk aftale om CO2-afgifter. Det er et vigtigt første skridt på vejen, og det vil vi i Kraka gerne kvittere for. Vi er dog ikke i mål endnu, og djævlen ligger i detaljen. Politisk kan man meget let komme til at designe et uhensigtsmæssigt afgiftssystem, og så er der stadig risiko for unødigt høje samfundsøkonomiske omkostninger. I så fald vil det ikke kun være et økonomisk tab, det kan også erodere befolkningens opbakning til omstillingen og derved sætte den over styr.