Øvrigt
Onsdag 20. maj 2020

Pressemeddelelse: Klimaministeren snubler i fravalget af CO2-afgifter

1. Ministerens udtalelser

 

Klimaminister Dan Jørgensen har op til fremlæggelsen af regeringens udspil til klimaplan fravalgt forhøjede CO2-afgifter, og udtaler til Børsen 19. maj bl.a.:

 

“Det er faktisk en lille smule fantasiløst altid bare at pege på CO2-afgifter. Det er, som om at det er blevet et vidundermiddel, der kan løse alle klimaproblemer. Der findes ikke noget sted i verden, der har introduceret sådan en Georg Gearløs-agtig model, som Klimarådet foreslår.”

 

”Så er det altså ikke nu, vi kommer med den store stok og bøffer dem i hovedet. <…>. Derfor vil vores udspil ikke indeholde en CO2-afgift, som nogen har foreslået”

 

Disse udtalelser er desværre ikke i overensstemmelse med faglig indsigt.

 

2. Derfor er afgifter det kloge valg

 

Fravalget af CO2-afgifter som en del af den samlede pakke er en fundamental fejl. Det skaber usikkerhed om realiseringen af klimamålene, og det gør med sikkerhed omkostningerne ved at realisere klimamålene unødvendigt høje. Afgifter på drivhusgasser bør derimod være det bærende element i en samlet pakke:

 

  • En højere CO2-afgift kan og bør indfases langsomt frem mod 2030, og kan i lyset af Coronakrisen kombineres med en midlertidigt ekspansiv finanspolitik med en grøn toning, så erhvervene ikke belastes unødigt i den nuværende pressede situation.
  • I takt med at CO2-afgifterne indfases, bør energiafgifterne udfases. Energiafgifterne rammer skævt og belaster forbrugerne unødigt. Med den samlede omlægning er ekstrabelastningen af forbrugerne minimal. Vi beklager, at regeringen tilsyneladende konsekvent overser dette.
  • Afgifter tilskynder til grøn innovation og omstilling. For borgere og virksomheder bliver det grønne valg også det økonomisk kloge valg.
  • Teknologivalget overlades til virksomhederne. De er bedst til at vurdere, hvilke grønne investeringer, der er klogest. De samfundsøkonomiske omkostninger ved at realisere klimamålene bliver derved lavest mulige og klart overkommelige.
  • Afgifter kan sammensættes intelligent, så de ikke vender den tunge ende nedad.
  • Afgifter kan sammensættes, så hovedparten af erhvervslivet belastes minimalt og udflytning af produktion undgås i vidt omfang.
  • Afgifter på CO2 er bredt anvendt i verden, herunder i Danmark, Norge, Sverige Finland og afgiftsinstrumentet er generelt bredt anvendt i Danmark. Der er overvældende videnskabelig evidens for, at afgifter virker i den virkelige verden. Det er på ingen måde tale om en skrivebordsøvelse.
  • Alternativet til afgifter, direkte regulering som ministeren lægger op til, er med sikkerhed dyrere for danskerne. Og regningen ender med sikkerhed hos forbrugerne enten i form af lavere indkomster, højere varepriser eller dårligere offentlig service. Det er derfor direkte forkert, når ministeren tilsyneladende mener, at CO2-afgifter vil fordyre danskernes hverdag mere end direkte regulering. Danskerne bliver mere belastet med direkte regulering end med afgifter.

 

 

3. Andre misforståelser

 

Ministeren har også i en række andre tilfælde udtalt sig negativt om CO2-afgifter på et fejlagtigt grundlag:

 

Berlingske 9. marts:

”Den anden dimension, som de ikke regner på, er, hvad det betyder for uligheden i vores samfund…”.

 

Kraka-Deloitte har regnet på fordelingskonsekvenserne af CO2-afgifter, og viser, at afgifterne kan sammensættes, så de ikke vender den tunge ende nedad: http://kraka.dk/sites/default/files/public/rapport_small_great_nation_-_en_klimareform_der_leverer_de_magiske_70_procent.pdf

 

Jyllandsposten 9. marts

”Det vil have en dobbelt negativ effekt. Dels for vores eget samfund, hvor vi vil tabe velfærd og job, men også for klimaet”.

 

Kraka-Deloitte har analyseret dette. Afgifter bidrager væsentligt til, at klimamålene nås, og da omkostningerne er lavest mulige, mistes mindst mulig velfærd og færrest mulige job: http://kraka.dk/sites/default/files/public/rapport_small_great_nation_-_en_klimareform_der_leverer_de_magiske_70_procent.pdf

 

Deadline 10. marts:

”Hvis vi fører en klimapolitik, hvor uligheden stiger, og hvor arbejdspladser flytter til udlandet, så ville andre lande sige: "Se det er, hvad der sker, hvis man sætter for ambitiøse klimamål.”

 

Krakas analyser viser, at arbejdsudbuddet, der på sigt bestemmer beskæftigelsen, kun falder i meget begrænset omfang med afgifter: http://kraka.dk/sites/default/files/public/rapport_small_great_nation_-_en_klimareform_der_leverer_de_magiske_70_procent.pdf