Small Great Nation
Mandag 2. dec 2019

Danmark har høje FoU-udgifter, men har forsømt det ”grønne”

Analysen er omtalt i Berlingske d. 1 december 2019

 

Danmark bruger en relativt stor andel af BNP på forskning og udvikling (FoU), når man sammenligner med udlandet, jf. Figur A. Med en andel på 3,1 pct. var Danmark i 2017 det OECD-land, der brugte den 6. største andel af BNP på FoU og lå således markant over den gennemsnitlige andel for OECD-landene, som var 2,1 pct. Danmark lå dermed også højere end flere af de lande, som Danmark ofte sammenlignes med. Fx brugte Storbritannien 1,7 pct., Norge brugte 2,1 pct. og Tyskland brugte 3,0 pct. af BNP på FoU. Danmark ligger dog lavere end Sverige, som i 2017 brugte 3,3 pct. af BNP på FoU.

 

 

FoU-udgifterne i Danmark målt som andel af BNP steg markant i perioden 1995-2009, hvor Danmark gik fra ca. 1,8 pct. af BNP til omkring 3 pct. af BNP, der også er det nuværende niveau. Danmark er også det land i undersøgelsen, der har øget udgifterne til FoU som andel af BNP mest set over hele perioden 1995-2017. Stigningen er hovedsageligt drevet af kraftigt stigende FoU-udgifter i den private sektor. Danmark er et af få EU-lande, der opfylder Barcelona-målsætningen om at mindst 3 pct. af BNP skal gå til FoU-aktivitet.

 

Det høje danske niveau af FoU-udgifter er ikke blot et resultat af en gunstig branchesammensætning (fx en stor lægemiddelindustri). Vores analyse viser faktisk, at Danmark ligger over det niveau af FoU, man ville forvente ud fra branchesammensætningen i landet.

 

Andelen af de offentlige midler til forskning, der går til energi- og miljøforskning, er siden 2010 faldet fra 8 pct. til 4 pct., så Danmark ifølge de seneste tal brugte en mindre andel end fx Tyskland og Sverige. Udviklingen er bemærkelsesværdig, da det ofte fremhæves, at Danmark skal bidrage til løsningen af den globale klimakrise ved at investere massivt i udvikling og udbredelse af grøn teknologi.

 

Folketingets partier har i deres aftale omkring forskningsreserven ifm. finanslovsforhandlingerne for 2020 aftalt, at forskningsreserven omprioriteres, således at bevillingerne til grøn forskning øges i med 1 mia. til grøn forskning i 2020. Det vil øge andelen af de offentlige midler afsat til energi- og miljøforskning til små 9 pct. af de samlede offentlige midler til forskning og udvikling. Dermed vil andelen af de offentlige udgifter afsat til energi- og miljøområdet i 2020 være lidt højere end niveauet i 2010.