Mikael Bjørk Andersen

Ledende økonom

Mikael arbejder primært med analyser inden for arbejdsmarked og uddannelse, med særligt fokus på registerdata og mikroøkonometriske analyser.