Small Great Nation
Torsdag 7. nov 2019

Efteruddannelse i Danmark rammer ikke særligt præcist

Efteruddannelsessystemet spiller en central rolle i omstillingsevnen af arbejdsmarkedet, og vi anvender betydelige midler på efteruddannelse i Danmark. Det er godt for virksomheden, medarbejderne og – via skatteindtægterne – de offentlige finanser, hvis medarbejderne løbende opkvalificeres. Hvis der ikke længere er behov for visse jobfunktioner, er det godt for både samfundsøkonomien og de personer, der må skifte jobfunktion, at de opkvalificeres til at varetage nye opgaver. Efteruddannelsessystemet skal formelt set varetage både løbende opkvalificering og omstillingsbehov. Men i praksis har AMU-systemet et stort fokus på den løbende opkvalificering i det eksisterende job på bekostning af omstillingsbehov til nye jobfunktioner.

I en analyse fra Kraka og Deloitte ifm. Small Great Nation-projektet finder vi, at

 

  • Beskæftigede i jobtyper, der forsvinder hurtigt fra arbejdsmarkedet, har ikke større sandsynlighed for at modtage efteruddannelse end beskæftigede i jobtyper i fremgang. Og beskæftigede, der er mest udsat for globaliseringspres, har ligefrem lavere sandsynlighed for at have modtaget efteruddannelse end andre.

 

  • AMU-uddannelserne er i højere grad fokuserede på kompetencer knyttet til den eksisterende branche og den eksisterende virksomhed. Dette ser ikke ud til at ruste medarbejderne for omvæltninger i økonomien. Således synes AMU-efteruddannelse ikke at fjerne de negative effekter af at blive ramt af globaliseringsstød i form af øget importkonkurrence eller øget ansættelse af lavtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

 

  • Personer med en videregående efteruddannelse ser derimod ud til i højere grad at undgå de negative effekter af globalisering. Dette peger sammen med tidligere undersøgelser på, at videregående efteruddannelse kan være et mere effektivt værktøj til at mindske tilpasningsomkostningerne ved omstillinger i økonomien end AMU-uddannelser. Antallet af personer, der modtager videregående efteruddannelse, er dog lavt, særligt i fremstillingssektoren der er meget direkte påvirket af globaliseringen.

 

 

Begge analyse indgik i 3. delrapport fra Small Great Nation. Download analyserne samt rapporten nedenfor.