Small Great Nation
Mandag 20. aug 2018

Etniske danskere og personer med mellemøstlig oprindelse lukker sig om sig selv

Fordomme og negative holdninger mellem etniske grupper kan mindskes ved venskab mellem personer med forskellig kulturel eller religiøs overbevisning. Dette kan styrke følelsen af en fælles identitet i samfundet, men der ses en tendens til, at grupperne lukker sig om sig selv.

I det følgende undersøges udviklingen i andelen af kontakter mellem danskere og personer med mellemøstlig baggrund siden 2013. 

 

  • Venskab mellem personer med forskellig kulturel eller religiøs overbevisning kan være med til at nedbryde fordomme og negative holdninger mellem grupperne og styrke følelsen af en fælles identitet i samfundet.

 

  • I det følgende måler vi venskab som offentlig kontakt på Facebook, som indikerer, at der er en nær relation mellem to personer. Kontakter måles som såkaldte ”tags” på Facebook. Dvs. man opfattes som værende venner, hvis man fx på en nyhedsside, en politikers side eller en restaurants side skriver en kommentar og navnet på en person, som skal se en nyhed, et godt tilbud, en sjov video eller noget helt fjerde.

 

  • Analysen viser, at andelen af personer med mellemøstlig baggrund blandt etniske danskeres    (herefter: danskere) venner er faldet over de seneste år. Samme tendens ses for andelen af danskere blandt personer med mellemøstlig baggrunds venner. Konkret er andelen af personer med mellemøstlig baggrund blandt alle kontakter for personer med dansk baggrund faldet ca. 50 pct. fra 2013 til 2016 og andelen med dansk baggrund blandt personer med mellemøstlig baggrunds kontakter er faldet med ca. 30 pct.

 

  • Personer med hhv. dansk og mellemøstlig baggrund kontakter ikke blot hinanden i lavere grad – men lukker sig også i højere grad om deres egen gruppe. Andelen af danske kontakter blandt alle danske kontakter er således steget med ca. 15 pct. fra 2013 til 2016 – og tilsvarende er andelen af kontakter mellem personer med mellemøstlig baggrund steget 50 pct. over samme periode.