Small Great Nation
Torsdag 6. feb 2020

Innovation - nøglen til bæredygtig vækst

Danmark kan gøre en global forskel i forhold til opnå FN's Verdensmål gennem innovation og iværksætteri. Vi er en førernation, når det gælder grønne idéer. Men der er plads til forbedring.

Den femte rapport fra Small Great Nation stiller skarpt på Danmarks muligheder for at trække kloden i en mere bæredygtig retning gennem vores evner til at innovere, udvikle og iværksætte på en måde, der understøtter FN’s Verdensmål. Rapporten peger på, at danskerne er førende indenfor både innovation og grønne idéer. Men vi kan blive meget bedre til at omsætte det til forretning. Temaerne i rapporten er: Verdensmålene og innovation, Det innovative Danmark, Idéer og innovation spreder sig og Samfundets støtte til innovation.

 

Desuden er FN’s Verdensmål stort set ukendte for danskerne og lederne i de mindre virksomheder, så der er udfordringer, når det gælder om at bruge Verdensmålene som løftestang for innovation. Den danske innovation presses også af, at andelen af danskere, der er selvstændige, har været faldende i lang tid. Men iværksætteri kan gå i arv, så der er mulighed for at påvirke unge både i uddannelses- og lokalmiljøet.

 

Rapporten viser også, at Danmark investerer mindre i miljø- og klimaforskning end for blot fem år siden. Og med regeringens og EU’s udspil om at investere mere i området kommer vi desværre kun op på 2010-niveau. 

 

Iværksætteri går i arv

En stærk iværksætterkultur er vigtig for velstanden i et land. Iværksætterkulturen danner grundlag for, at innovation bliver materialiseret til et produkt, en virksomhed eller lignende.

 

Siden finanskrisen er andelen af selvstændigt erhvervsdrivende i den samlede beskæftigelse inden for de store private brancher (industri, handel og transport mv.) i Danmark faldet fra knap 8 til godt 6 pct. Dette er sket samtidig med, at der fx er blevet flere selvstændige frisører og selvstændige inden for teater, musik og kunst.

 

Det er også tydeligt, at iværksætteri kan gå i arv – både via rollemodeller i familien samt via en stærk iværksætterkultur i det lokalområde et barn vokser op i.

 

Resultaterne tyder på, at iværksætteri kan fremmes gennem uddannelsessystemet ved fx større kontakt med og undervisning af iværksættere og erhvervsdrivende af begge køn.

 

 

Grønne danske ideer kan bidrage til at løse klimakrise og opnå verdensmål

Nye grønne idéer spiller en afgørende rolle fremover, hvis det internationale samfund skal løse klimaudfordringen og opnå de 17 verdensmål.

 

Small Great Nation har derfor undersøgt mængden, kvaliteten og spredningen af grønne danske idéer – målt ved patenter. Analysen viser, at Danmark er en førernation, når det gælder grønne idéer. Danmark har gennem stort set hele perioden siden 1990 har haft en stigning i antallet af grønne patenter i forhold til antal indbyggere. Og siden 2007 har vi været det af de 13 undersøgte lande, der tager næstflest grønne patenter – kun overgået af Tyskland. I 2016 patenterede Danmark således cirka 125 pct. flere grønne idéer end gennemsnittet for de 13 europæiske lande (jf figur 1).

 

Også kvaliteten af de grønne danske idéer ligger helt i top. Målt ved et kvalitetsindeks for patenter konstrueret af OECD har Danmark i gennemsnit over perioden 1990-2016 den højeste patentkvalitet blandt de 13 europæiske lande.