Jørgen Søndergaard

Senior Fellow

Kraka har per 1. august 2017 indgået aftale med Jørgen Søndergaard om, at han tilknyttes Kraka i en funktion som ’Senior Fellow’. Jørgen Søndergaard bliver dermed den tredje Senior Fellow i Kraka sammen med professorerne Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

 

Aftalen indebærer, at Jørgen Søndergaard bidrager til at udvikle og kvalitetssikre Krakas samfundsøkonomiske analyser og dermed hjælper til at styrke Krakas arbejde med at bringe relevant økonomisk viden ind i den politiske reformproces. 

 

Jørgen Søndergaard er en velkendt person i politiske og samfundsøkonomiske kredse for bl.a. sin livslange indsats som sekretariatschef i Det økonomiske Råd, direktør for SFI fra 1995-2013 og formand for og medlem af talrige kommissioner og råd gennem årene, herunder formand for Arbejdsmarkedskommissionen (2007 - 2009) og medlem af Velfærdskommissionen (2003 - 2005).