Small Great Nation
Tirsdag 17. sep 2019

Small Great Nation – Anbefalinger til gavn for Danmark

Efter nu fire Small Great Nation-rapporter og en lang række fagøkonomiske analyser præsenterer vi her et udpluk af de mere markante resultater og anbefalinger fra arbejdet indtil videre.

Efter at have analyseret, kommunikeret og debatteret i to år er det nu tid til at give nogle helt centrale anbefalinger, der kan gavne Danmark.

 

Anbefalingerne hviler på solidt fagøkonomisk analysearbejde. Vi ønsker med vores analyser at bidrage til at kaste lys over Danmarks udfordringer og muligheder, samt hvordan vi sikrer en velstående og sammenhængende nation i fremtiden. Det gør vi ved at påpege og analysere økonomiske sammenhænge og formidle faktabaserede resultater og anbefalinger til beslutningstagere, erhvervslivet og danskerne. De nødvendige politisk-økonomiske beslutninger træffes bedst på et oplyst grundlag.

 

Over de seneste to år har vi udgivet fire hovedrapporter, der afdækker en lang række problemstillinger. Med denne publikation afrunder vi den første del af arbejdet med et udpluk af de mere markante resultater og anbefalinger på baggrund af disse.

 

Anbefalingerne falder naturligt inden for fire områder:

  • Det sammenhængende Danmark
  • Væksten og erhvervene
  • Undervisningen og uddannelserne
  • Arbejdsmarkedet

 

Arbejdet i Small Great Nation afsluttes ikke med disse anbefalinger. Arbejdet fortsætter med uformindsket styrke – med nye emner, men efter samme grundprincipper. Det glæder vi os til.

 

God læselyst

 

Small Great Nation, v. Kraka og Deloitte