Small Great Nation
Torsdag 10. jan 2019

Small Great Nation – De højthængende frugter

Dette er den tredje opsamlende rapport under projektet Small Great Nation. I rapporten præsenteres helt nye analyser inden for fremtidens arbejdsmarked, uddannelse gennem hele livet, kanten af arbejdsmarkedet og udenlandsk arbejdskraft.

I Danmark er der, særligt siden midten af 00’erne, gennemført en række strukturreformer i et forsøg på at gøre dansk økonomi finanspolitisk holdbar og forøge den økonomiske velstand. Reformerne har forøget beskæftigelsen og velstanden, men har også gjort vilkårene sværere for nogle grupper på arbejdsmarkedet. 

 

Det overordnede fokus i reformarbejdet har – meget hensigtsmæssigt – ligget på at gennemføre de relativt “nemme” reformer, dvs. de reformer, der har en stor volumen, og som kunne øge arbejdsudbuddet mest i forhold til omkostningerne. Omkostningerne skal her forstås som enten politiske, fordelingsmæssige eller direkte i det offentlige budget. Det betydelige reformarbejde har forbedret holdbarheden af dansk økonomi kraftigt. De gennemførte reformer kan ingenlunde kaldes lette, men i sammenligning med de reformmuligheder, der eksisterer i dag, er det rimeligt at sige, at det er de “lavthængende frugter”, der hidtil er høstet. 

 

Vi fokuserer i denne rapport på de “højthængende frugter”, dvs. reformmuligheder, der, ligesom de allerede gennemførte reformer, kan øge den samlede velstand og velfærd i Danmark, men hvor effekterne er mindre, og hvor gevinsterne kan kræve, at der skal gøres en vanskeligere indsats. Det kan i nogle tilfælde alligevel være umagen værd at strække sig efter dem: Udover at de kan øge den samlede velstand og velfærd, påviser vi i rapporten, at dansk økonomi måske ikke er så holdbar endda, og at yderligere reformer simpelthen kan være nødvendige.

 

Temaerne i rapporten er:

  • Det danske arbejdsmarked i 2040
  • Uddannelse gennem hele livet
  • Kanten af arbejdsmarkedet
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Indvandrere på det danske arbejdsmarked

 

På baggrund af analyserne i rapporten stiller vi en række centrale spørgsmål, som vi håber politikere, virksomhedsledere, faglige eksperter og almindelige danskere vil diskutere og bidrage med svar på. Det kan forhåbentlig bidrage til at nå frem til løsninger, der sikrer, at Danmark også fremover vil være et af de mest attraktive steder at leve.