Analyse
Tirsdag 17. jan 2017

Effekten af Socialdemokratiets forslag til "liebhaver"-knæk

I notatet analyseres effekten af Socialdemokratiets forslag fra d. 7. december 2016 til progressionsgrænsen for skatten på boliger.

Hovedpointer

  • Socialdemokratiet foreslog d. 7. december 2016 at sætte progressionsgrænsen for boligskatten (herefter: liebhaverknækket) til 3 mio. kr. Samtidigt foreslog de, at boligejere skal betale 1,8 pct. i boligskat for boligens værdi over liebhaverknækket. Det vil betyde en skattesats over liebhaverknækket, som er næsten dobbelt så høj som den neutrale ejendomsværdiskat, der er ca. 1 pct. og tre gange så høj som den gennemsnitlige effektive ejendomsværdiskattesats i dag.
  • Et betydeligt antal husejere i region Hovedstaden, Odense og kommunerne omkring Århus, vil komme til at betale den høje sats.

Anbefaling

  • En neutral ejendomsværdiskattesats på ca. 1 pct. af boligens værdi sikrer en hensigtsmæssig afvejning af boligbeskatning over for beskatning af andre aktiver. Uanset om satsen er højere eller lavere end dette niveau vil det stride mod neutralitetsprincippet. Vi kan ikke anbefale, at et stort antal husejere bliver beskattet med en sats, der er næsten det dobbelte af det neutrale niveau.