Analyse
Torsdag 28. dec 2017

Unge med indvandrerbaggrund fra fattige familier starter oftere i gymnasiet end danske unge

I de lave indkomstgrupper er tilbøjeligheden til at starte i gymnasiet størst for mange af de unge, som har indvandrerbaggrund. Dette kan være et tegn på, at de fattige indvandrerfamilier har andre ressourcer og præferencer end de danske.

Notatet er omtalt i Politiken d. 30. december 2017

Hovedkonklusioner

 

  • I lavindkomstgrupperne har unge med anden etnisk herkomst end dansk (herefter: unge med indvandrerbaggrund) imidlertid op til 17 pct.point højere tilbøjelighed til at starte på et gymnasium end børn af to danskere (herefter: danske unge), uanset om de har vestlig eller ikke-vestlig baggrund.
     
  • I højindkomstgrupper er der stort set ingen forskel i tilbøjeligheden til at starte i gymnasiet for danske unge og unge med indvandrerbaggrund.
     
  • Det, at unge med indvandrerbaggrund fra lavindkomstfamilier starter på et gymnasium i højere grad end danske unge fra fattige familier, peger på, at deres forældre har flere ressourcer og/eller stærkere præferencer for, at deres børn starter på et gymnasium, end deres indkomst afspejler. Fx i form af specifik viden eller uddannelse fra hjemlandet, som de ikke kan anvende i Danmark.