Rasmus Kornbek

Studentermedarbejder, Stud. Polit.

Rasmus er kandidatstuderende på økonomi ved Københavns Universitet. Han har gennem sit studie tilegnet sig stærke analytiske evner inden for økonometri, hvortil han har omfattende praktisk erfaring med analyser baseret på registerdata. Hans bachelorprojekt omhandlede en komparativ økonometrisk analyse af PISA-resultater i Danmark og Finland.