Krakas finanskrisekommission

Efter 1 ½ års arbejde offentliggjorde Krakas finanskrisekommission i november 2014 sin hovedrapport, ”Den danske finanskrise – kan det ske igen?”

 

Hovedrapporten findes sammen med et omfattende bilagsmateriale på finanskrisekommissionens hjemmeside: www.finanskrisekommissionen.dk.

 

Formålet med kommissionens arbejde har været at forstå historien med henblik på at kunne gøre det så godt som muligt i fremtiden.

 

Kommissionens arbejde har fulgt to hovedspor: Den makroøkonomiske udvikling og finansiel regulering:

 

  • Under ”Den makroøkonomiske udvikling” er bl.a. behandlet emner som finanspolitisk stabilisering, fastkurspolitik, nye låneformer, boligmarkedets udvikling samt kreditudviklingen og konjunkturudsvingene.

 

  • Under ”Finansiel regulering” er bl.a. behandlet emner som kapitalkrav, makroprudentiel regulering, krisehåndtering, bankunion, detailregulering samt konkurrencen på bankmarkedet.

 

Analyserne førte frem til en række anbefalinger. Kernen i anbefalingerne er, at der fortsat er en række forhold til stede, fx på boligmarkedet og i den finansielle regulering, som skaber risiko for at et forløb som under finanskrisen vil kunne gentage sig i fremtiden.

 

Krakas finanskrisekommission bestod af professor Torben M. Andersen og professor Peter Birch Sørensen Direktør Peter Mogensen, Direktør Jakob Hald og Sekretariatschef Jens Hauch.

 

Ud over hovedrapporten og et omfattende bilagsmateriale blev der afholdt et antal konferencer i relation til kommissionens arbejde.