Sådan arbejder Kraka

Krakas kerneprodukt er økonomiske analyser, der bidrager med ny viden, og som via anbefalinger tilstræber at økonomisk-politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Ud over de økonomiske analyser udarbejder vi politiske analyser i relation til aktuel dansk politik og EU. Også disse analyser er alene baseret på faglig viden.

 

Medarbejderne i Kraka er blandt de højst kvalificerede danske økonomer, flertallet med en PhD og mangeårig erfaring. Medarbejdernes kvalifikationer og faglige fokus er bærende for vores arbejde.

 

Vores faglige arbejde finder sted på forskellige niveauer:

  • Vi udarbejder analyser, der bidrager til den dagsaktuelle debat.
  • Vi forholder os til og kommenterer aktuelle problemstillinger inden for vores arbejdsområder.
  • Vi formidler ny international viden, fx internationale forskningsresultater med relevans for Danmark.
  • Vi sætter nye dagsordener med større forskningsbaserede analyser.
  • Vi deltager i nationale og internationale forskningssamarbejder.
  • Vi igangsætter større udredningsarbejder så som Finanskrisekommissionen.

 

Vi arbejder med en bred vifte af samfundøkonomiske problemstillinger. Succeskriterierne for vores analyser er:

  • Frembringelse af ny viden.
  • Relevans for de store økonomiske valg, der skal træffes i Danmark.
  • Indflydelse via vidensbaserede anbefalinger.