Andreas Lund Jørgensen

Seniorøkonom

Ekspertområder

  • Klimaøkonomi
  • Landbrugspolitik
  • Skattepolitik
  • Det offentlige arbejdsmarked
  • Ligestilling

 

Andreas har stor indsigt i dansk klimapolitik, og har lavet flere analyser om bl.a. konsekvenserne af en CO2-afgift og landbrugets rolle i den grønne omstilling. Derudover har Andreas arbejdet med ligestilling på arbejdsmarkedet og herunder betydningen af øremærket barsel til mænd, samt den offentlige sektors problemer med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

 

Andreas kom til Kraka fra Finansministeriet, hvor han startede som studentermedarbejder under sin uddannelse som cand.polit, og fortsatte som fuldmægtig efter endte studier. Her beskæftigede han sig primært med ministeriets regneprincipper og opbyggede en detaljeret viden om adfærdseffekter (arbejdsudbudseffekter) ved ændringer i personskattesystemet.