Small Great Nation
Onsdag 25. okt 2017

Institutionskvalitet og økonomisk udvikling

Denne analyse påviser en positiv sammenhæng mellem institutionskvalitet og den økonomiske udvikling i OECD- og EU-lande. Analysen beskriver institutionskvaliteten i Danmark og sammenligner denne med andre udviklede landes institutionskvalitet. Derudover beregnes det potentielle tab i BNP pr. arbejder, hvis Danmarks økonomiske- og administrative institutionskvalitet var faldet til det tyske niveau.

Analysen anvendes på Finans.dk, "Skat, bestikkelse og nøl kan koste milliarder i vækst" fra d. 25. oktober 2017.

Hovedkonklusioner:

 

  • Verdensbanken udarbejder løbende mål for institutionskvalitet for en lang række lande, der pt. dækker perioden 1996-2016. Institutioner er en fællesbetegnelse for en række grundlæggende egenskaber ved et samfund, der kan forventes at have indflydelse på den samfundsøkonomiske effektivitet via deres betydning for de økonomiske aktørers tilskyndelser og adfærd. Institutionskvalitet vedrører grundlæggende forhold som effektiviteten af regeringsførelse og forvaltning, af regulering og skatteopkrævning, af retsvæsen og retsbeskyttelse, herunder beskyttelse af ejendomsret og kontrakthåndhævelse, fravær af bestikkelse og korruption mv.
     
  • Institutionerne i Danmark har generelt været af høj kvalitet i hele perioden 1996-2016. Danmark har dog oplevet en bemærkelsesværdig nedgang i indikatoren for såkaldt “regulatorisk kvalitet”, som omfatter effektiviteten i skatteopkrævningen. Som følge heraf, og fordi andre lande har oplevet fremgang, er Danmark gledet noget ned ad rangstigen for institutionel kvalitet, fra en andenplads til en syvendeplads ud fra en relevant gennemsnitsbetragtning. Det ændrer dog ikke ved, at Danmark ligger højt i opgørelsen af institutionel kvalitet, også internationalt set.
     
  • Analyserne i dette notat peger på, at institutionskvalitet er af afgørende betydning for den økonomiske velstand (BNP per arbejder), også i relativt udviklede OECD- og EU-lande: Selv om Danmark og Tyskland ligger tæt på hinanden i såvel institutionskvalitet som velstand, så har Danmark ifølge Verdensbankens indikatorer lidt højere institutionskvalitet. Analyserne i notatet peger på, at hvis Danmark skulle opleve blot det lille fald i institutionskvalitet ned til tysk niveau, så ville det på kort sigt koste et fald i BNP. pr. arbejder i størrelsesordenen 0,1-2,1 pct. og på langt sigt et fald på 0,9-6,9 pct. Det sidste svarer til, at BNP ville være ca. 80 mia. kr. mindre i 2016.
     
  • Analysen understreger vigtigheden af at værne om den danske institutionskvalitet for at opretholde en velstand på højeste internationale niveau. Danmark har de senere år oplevet en række problemer, der kunne indikere et fald i institutionskvaliteten: Større nedbrud i effektiviteten af skatteligning og –opkrævning, en offentlighedslov med mindre åbenhed i forvaltningen, lange ventetider på domsafsigelser og afsoning i retssystemet, hidtil usete tilfælde af bestikkelse af embedsmænd mv. Analysen understreger den store betydning for den økonomiske velstand af at bringe institutionsnedbruddene til ophør og af at investere det fornødne i endnu højere institutionskvalitet.