Small Great Nation
Onsdag 28. apr 2021

EU-samarbejdet – en god deal for Danmark?

Dette er den ottende analyserapport under Small Great Nation. I rapporten præsenterer vi nye analyser af samspillet mellem Danmark og EU, herunder hvordan EU-medlemskab påvirker den økonomiske vækst og danskernes syn på EU.

Et centralt formål med EU er at sikre økonomisk velstand. Analyser i rapporten tyder på, at det er lykkedes, og en spørgeskemaundersøgelse viser, at danskerne i stigende grad er EU-positive. Men Danmark har også afgivet suverænitet, og det er relevant at spørge, om man bør skrue lidt op eller lidt ned for samarbejdet.

 

EU handler også om fred og demokratiske grundværdier. Medlemsaspiranter strammer sig da også an, når det fx kommer til demokrati og institutionskvalitet. Men vores analyse viser, at er man først inde, kan udviklingen godt vende.

 

En bekymring i den danske grønne omstilling har været lækage til mindre klimaambitiøse lande. Danmarks lækageproblem reduceres betydeligt, hvis andre EU-lande også har bindende klimamål, men så står EU samlet set med et lækageproblem. Afskaffelse af told er typisk økonomisk klogt og et kerneelement internt i EU. Men for at håndtere lækage kan der faktisk være sund fornuft i en klimatold omkring EU, hvis EU fører en særligt vidtgående klimapolitik.

 

Vi analyserer også EU-studerende i Danmark, konkurrencen i EU, EU's teknologi og digitalisering, EU’s udviklingsmuligheder og meget andet.

 

Temaerne i denne rapport er:

  • Danskernes syn på EU og ønsker til fremtidigt EU-samarbejde
  • Værdien af europæisk samarbejde
  • Er EU-medlemskab en god deal for Danmark?
  • Europæisk klimapolitik

 

God læselyst.