Small Great Nation
Fredag 23. okt 2020

Livet med corona - nye muligheder for klimaet og økonomien?

Dette er den syvende rapport under projektet Small Great Nation. I rapporten præsenteres nye analyser af, hvordan det danske samfund kan ændre sig som følge af corona, og hvordan Danmark håndterer klimaudfordringen.

Da corona ramte Danmark i foråret, stod de store økonomiske konsekvenser hurtigt klart. Kraka og Deloitte erkendte som nogle af de første behovet for meget omfattede virksomhedsstøtte. Og selvom faldet i BNP i første halvår af 2020 blev historisk stort, har hjælpepakkerne og finanspolitikken indtil videre afværget en økonomisk katastrofe.

 

Mennesker er desværre blevet syge og er døde som følge af corona i Danmark. Men sammenlignet med andre lande er de sundhedsmæssige konsekvenser begrænsede. Selvom de økonomiske omkostninger har været store, tyder meget allerede nu på, at dansk økonomi er på vej tilbage, hvis altså coronasmitten kan holdes nede.

 

Velvalgte økonomiske instrummenter
Men usikkerhederne er historisk store, og måske er en anden bølge i skrivende stund på vej. Selv hvis corona holdes i ave nationalt og globalt, er dansk økonomi åbenlyst gået fra en lille højkonjunktur til dyb, men forhåbentlig kort, lavkonjunktur. De økonomiske instrumenter under nedlukningen var klogeligt direkte støtte for at holde hånden under virksomhederne.

 

I dag, hvor relativt få brancher er ramt af restriktioner, er det primære instrument finanspolitisk stimulering. Men man skal kunne reagere hurtigt og fx genoptage direkte virksomhedsstøtte, hvis corona igen blusser op i Danmark.

 

Klimahandling kan følges med coronahåndtering
Oven i dette skal landspolitikerne i efteråret forhandle en klimahandlingsplan inklusive en grøn skattereform, der skal sikre, at Danmarks ambitiøse klimamål realiseres. Klimamålene har stået i skyggen af coronakrisen, men vil være centrale for dansk økonomi længe efter, at coronakrisen er kommet under kontrol.

 

Kortsigtet finanspolitik og langsigtet grøn omstilling kan godt tænkes sammen. Men kun hvis den finanspolitiske stimulans rammer hurtigt, og de grønne initiativer under alle omstændigheder skal gennemføres som en del af den grønne omstilling. Her bør afgifter være det bærende instrument, fra i dag og til fossilfrihed er realiseret.

 

Nye muligheder i forandringernes tid
Store udfordringer og forandringer kan også skabe muligheder: Har danske virksomheder fx fået øjnene op for potentialet i hjemmearbejde, og kan det i så fald ændre, hvor i landet danskerne vil bo? Vil corona øge tempoet for digitalisering? Kan det danske samfund reducere udbredelsen af andre sygdomme ved ændrede omgangsformer?

 

Temaerne i denne rapport er:

  • De økonomiske udsigter for Danmark
  • Konjunkturpolitisk håndtering af coronakrisen
  • Regionalisering, digitalisering og ændret adfærd
  • Hjemmearbejde
  • Klima – mål, holdninger og politik

 

God læselyst.