Small Great Nation
Fredag 6. sep 2019

Small Great Nation – Mission Possible? Velfærdsstaten mod 2040

Dette er den fjerde rapport under projektet Small Great Nation. I rapporten præsenteres helt nye analyser af bl.a. finansieringsudfordringer for den offentlige service i Danmark, ulighed og omfordeling i Danmark samt danskernes tillid til velfærdsstaten.

Den danske velfærdsstat er beundret af mange i verden og bidrager til at mindske forskelle og skabe sammenhængskraft i det danske samfund via bl.a. offentlige serviceydelser til alle, et veludbygget uddannelsessystem og økonomisk omfordeling, der sikrer en relativt lav ulighed. Samtidig er den offentlige sektor afgørende for at sikre gode rammevilkår og service til erhvervslivet. Erhvervslivet spiller en nøglerolle ved at have ansvaret for hovedparten af værdiskabelsen og dermed finansieringen af velfærdsstaten.

 

Men den offentlige service i form af pasning, uddannelse, sundhed, erhvervsservice, ældrepleje osv. har en lavere produktivitetsvækst end den øvrige økonomi. Det sætter finansieringen af velfærdsstaten under pres.

 

Uligheden har været stigende gennem en årrække opgjort på en række forskellige måder. Den ønskede grad af ulighed er en politisk beslutning, men begrænset ulighed er en central del af velfærdsstaten. Udover omfordelingen via skatter og afgifter sker der også en omfordeling via offentlige serviceudgifter, der er relativt høje for de lavestlønnede – særligt set i forhold til indkomsten.

 

Kan velfærdsstaten fremadrettet sikre, at alle er med i fællesskabet? Er den stabilitet og sammenhængskraft i Danmark, der følger af en lav grad af polarisering, truet? I en lang række vestlige lande er frustrationer over samfundets indretning kommet til udtryk ved fx Brexit, De gule veste i Frankrig og valget af Trump i USA. I denne Small Great Nation rapport undersøger vi, hvordan det står til med velfærdsstaten i Danmark og stiller skarpt på en række udfordringer for det danske samfund og velfærdsstaten.

 

Temaerne i rapporten er:

  • Danskernes tillid til velfærdsstaten
  • Finansieringsudfordringer for den offentlige service
  • Den offentlige sektor og rammevilkår for erhvervslivet
  • Rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i den offentlige sektor
  • Ulighed og omfordeling i Danmark

 

På baggrund af analyserne i rapporten stiller vi en række centrale spørgsmål, som vi håber politikere, virksomhedsledere, faglige eksperter og almindelige danskere vil diskutere og bidrage med svar på. Det kan forhåbentlig bidrage til at nå frem til løsninger, der sikrer, at Danmark også fremover vil være et af de mest attraktive steder at leve.