Small Great Nation
Torsdag 23. aug 2018

Small Great Nation - Sammenhængskraft

Dette er den anden opsamlende rapport under projektet Small Great Nation, som omhandler sammenhængskraft. I rapporten præsenteres helt ny forskning om rigets tilstand, når vi dykker ned i temaer som medier og misinformation, fordelingen af velstand, indvandring og grundskolens betydning for vores børns fremtid.

Storbritannien har besluttet at træde ud af EU, og i USA har man valgt en kontroversiel præsident. I begge tilfælde har det sandsynligvis spillet en afgørende rolle, at store befolkningsgrupper ikke har oplevet at få en rimelig del af gevinsterne ved den økonomiske udvikling og er utilfredse med globaliseringens konsekvenser.

 

Der er ikke tegn på så markante skel i Danmark, men har landet på en lignende måde anfægtede befolkningsgrupper, der vender sig mod samfundets udvikling og i så fald hvorfor? Er der en reel baggrund for anfægtelsen, fx effekterne af globalisering? Risikoen for, at parallelsamfund er under opbygning i Danmark, har fået stor mediebevågenhed, men hvordan er fakta? Deler danskerne sig mere op efter fx indkomst, uddannelse og etnicitet? Børnene skal sikre sammenhængskraften på langt sigt. Gives børn med forskellig socioøkonomisk baggrund lige chancer for at realisere deres potentialer? Og hvilke kompetencer er der brug for fremover?

 

I rapporten om sammenhængskraft, kan du læse meget mere om forskellige aspekter i samfundet, der påvirker sammenhængskraften.

 

Temaerne er:

  • Sammenhængskraften, de globaliseringsramte og de anfægtede.
  • Parallelsamfund? – befolkningsgrupper lukker sig i højere grad om sig selv.
  • Grundskolen og klassekammeraternes betydning for den enkeltes fremtid.
  • Globaliseringens gevinster og omkostninger.
  • Medier og falske nyheder.
  • Hvilke kompetencer får Danmark brug for?

 

På baggrund af analyserne i rapporten stiller vi en række centrale spørgsmål, som vi håber politikere, virksomhedsledere, faglige eksperter og almindelige danskere vil diskutere og bidrage med svar på. Det kan forhåbentlig bidrage til at nå frem til løsninger, der sikrer, at Danmark også fremover vil være et af de mest attraktive steder at leve.

 

 

Samarbejdet mellem Kraka og Deloitte om projektet Small Great Nation er et privat initiativ, som analyserer langsigtede udviklingsperspektiver for det danske samfund. Initiativet er uafhængigt af politiske ideologier og politiske interesser. Formålet er at kortlægge Danmarks styrker og svagheder og pege på, hvordan velfærd og sammenhængskraft kan sikres i Danmark fremover.