Small Great Nation

Small Great Nation-initiativet analyserer de langsigtede udviklingsperspektiver for det danske samfund. Initiativet er et samarbejde mellem tænketanken Kraka og revisions- og konsulenthuset Deloitte og er uafhængigt af politiske ideologier og af politiske og økonomiske interesser. Formålet er at kortlægge Danmarks styrker og svagheder samt pege på, hvordan velfærd og sammenhængskraft kan sikres i Danmark fremover. Initiativet udnytter både eksisterende forskningsbaseret viden og bidrager med nye selvstændige analyser, der udmunder i fagligt baserede løsningsforslag for at skabe et bedre Danmark.